Inwestycje

Jest umowa na budowę nowego mostu przez potok Pielnica w Zarszynie

zarszyn nowy most budowa pielnica potok wolmost kiedy do gotowy umowa

Umowa obejmuje budowę nowego mostu stałego przez potok Pielnica w Zarszynie ale także budowę i rozbiórkę objazdu tymczasowego oraz rozbudowę odcinka DK28.

Wykonawcą prac jest WOLMOST Sp. z o. o. Wartość umowy to 5 987 575,15 zł. Termin realizacji: do 30.07.2021 r.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę objazdu tymczasowego (tymczasowy most najazdowy wraz z dojazdami),
 • rozbiórkę istniejącego mostu,
 • budowę mostu stałego
 • rozbudowę drogi krajowej (dojazdów) wraz z przebudową istniejących zjazdów
 • rozbiórkę objazdu tymczasowego,
 • przebudowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej, demontaż nieczynnego odcinka sieci gazowej i budowa kanału technologicznego,
 • zabezpieczenie brzegów i wyrównanie dna potoków Siedleszczanka i Pielnica

Termin realizacji zamówienia to 30 lipca 2021 r., w tym:

 1. Budowa objazdu tymczasowego wraz z częściową rozbiórka mostu stałego (pod konstrukcją mostu najazdowego) – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy
 2. Roboty drogowe i budowa mostu stałego w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla części mostu stałego oraz przekierowanie ruchu pieszego i samochodowego na nowo wybudowaną część drogowo-mostową – do 30 kwietnia 2021 r.
 3. Rozbiórka konstrukcji mostu najazdowego – do 3 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla części mostu stałego wraz z rozbudowaną częścią DK28
 4. Roboty rozbiórkowe objazdu tymczasowego, dokończenie budowy mostu stałego
  i rozbudowy drogi krajowej wraz z przebudową zjazdów, roboty wykończeniowe
  i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanej części drogowej i brakującej części mostowej – do 30 lipca 2021 r.

Do terminu realizacji zamówienia wlicza się okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).

Zakres prac planowanych do wykonania w 2020 r.  obejmuje wykonanie objazdu tymczasowego (mostu najazdowego wraz z dojazdami), rozebranie istniejącego mostu stałego, budowa nowego obiektu w zakresie wykonania fundamentów.

Zakres prac pozostałych do wykonania w 2021 r. obejmuje kontynuację budowy nowego obiektu, złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla części mostu stałego oraz przekierowanie ruchu pieszego i samochodowego na nowo wybudowaną część drogowo-mostową. Zakres robót to także rozbiórka objazdu tymczasowego, kontynuacja robót budowlanych przy moście stałym i dojazdach, oraz roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanej części drogowej i brakującej części mostowej.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top