News

Kim jest Krzysztof Basak, nowy dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie?

krzysztof basak IAS Rzeszów

Minister Finansów powołał nadkom. Krzysztofa Basaka na stanowisko Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

W piątek 26 stycznia odbyła się uroczystość objęcia obowiązków przez nowego dyrektora z udziałem pocztu sztandarowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Nadkom. Krzysztof Basak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe – 30 lat w cle i skarbowości. Był funkcjonariuszem celnym i pracownikiem kontroli skarbowej, a następnie funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej zajmującym się głównie problematyką zwalczania przestępczości.

Od 1993 r. związany z jednostkami podległymi Ministrowi Finansów. Karierę zawodową rozpoczął w Głównym Urzędzie Ceł w Warszawie. Następnie w latach 1997-2002 pełnił służbę jako funkcjonariusz Inspekcji Celnej.

Był funkcjonariuszem Izby Celnej w Białej Podlaskiej w latach 2002 – 2006. Od 2006 r. pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Od 2017 r. związany z Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie, gdzie pełnił służbę w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej. W latach 2017 – 2020 był funkcjonariuszem w strukturach Ministerstwa Finansów.

Od 2020 r. ponownie związany z Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie na stanowisku zastępcy Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, gdzie m.in. nadzorował komórki operacyjne, kontrolne, śledcze i odzyskiwania mienia. Ukończył Zasadniczy Kurs Celny, zdał egzamin na inspektora kontroli skarbowej, egzamin językowy.

Ukończył także  liczne kursy i szkolenia w zakresie zwalczania przestępczości.

Nowo powołany Dyrektor zastąpił na tym stanowisku Witolda Mrozka – dotychczasowego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top