Inwestycje

Kontrakt Programowy podpisany. Podkarpackie otrzyma 2 mld 181 mln euro

kontrakt programowy podkarpacie 2022
fot. A. Magda

W czwartek w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie podpisany został Kontrakt Programowy, który potwierdza, że Podkarpacie w ramach nowej perspektywy finansowanej UE na lata 2021-2027 otrzyma 2 mld 181 mln euro.

Jak przypomniała podczas uroczystości wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Kontrakt Programowy (KP) to rodzaj umowy pomiędzy rządem RP a samorządem województwa. „Obejmuje on zasady, kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (FEP) 2021-2027, również w zakresie planowanych przedsięwzięć priorytetowych” – dodała.

Podpisanie Kontraktu Programowego otwiera drogę do oficjalnych negocjacji projektu FEP 2021-2027 z Komisją Europejską. To dokument, który potwierdza przyznanie Podkarpaciu środków europejskich w wysokości ponad 2 mld 181 mln euro.

Jarosińska-Jedynak dodała, że Podkarpacie jest szóstym regionem, który podpisuje KP.

„Cieszę się, że możemy spotkać się na Podkarpaciu w tak ważnym momencie, w momencie, który przybliża nas do rozpoczęcia wdrażania środków, a tak naprawdę do rozpoczęcia formalnych negocjacji przez zarząd województwa podkarpackiego z Komisją Europejską” – powiedziała.

Wiceminister podkreśliła, że inwestycje uzgadniane pomiędzy rządem a samorządem i wpisane w KP są ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całego kraju.

„Są to te działania, które mają pobudzić rozwój gospodarki w naszym kraju, a dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnym momencie, bo wychodzimy z kryzysu spowodowanego pandemią, ale również w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dlatego musimy znaleźć odpowiedź, jak przeciwdziałać tym skutkom gospodarczym, które niebawem mogą się pojawić. Oznacza to, że zapisy zarówno Kontraktu Programowego, ale też zapisy dotyczące inwestycji na perspektywę 2021-2027 będą w porozumieniu z Komisją Europejską uzupełniane o te działania, które są konieczne i niezbędne w związku z kryzysem uchodźczym, który pojawia się na terenie naszego kraju” – mówiła Jarosińska-Jedynak.

Dodała, że to oznacza, iż kwota przyznana województwu nie jest ostateczna. „Myślę, że w najbliższym czasie zostanie ona powiększona o pewną kwotę środków” – powiedziała wiceminister.

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl wskazał, że podpisanie KP to kolejny ważny etap, jeśli chodzi o pozyskanie środków europejskich w nowej perspektywie.

„Wiemy o tym, że aby skutecznie wydatkować środki, to trzeba się do tego właściwie przygotować, trzeba mieć przygotowaną strategię, trzeba mieć przygotowane programy. Te wszystkie etapy realizujemy. Dzisiaj jest ważna decyzja dla nas, bo pokazuje, jak będziemy mogli wykorzystać te pieniądze, które trafią do naszego województwa” – dodał.

Ortyl wymienił, że te pieniądze będą wspierały m.in. obszary strategicznej interwencji. „To jest jedenaście miast, które tracą swoje funkcje. Dzięki nim będziemy także wspierać obszar zdrowia, innowacyjność, edukację i gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego bardzo się cieszymy, że dziś podpisujemy dokument, który umożliwi nam wdrażanie tych środków europejskich w naszym regionie” – mówił.

Budżet FEP składa się z dwóch źródeł – kwota 1 mld 635 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostanie przeznaczona na realizację projektów związanych z inwestycjami w infrastrukturę, ochronę środowiska, innowacje i działalność badawczo-rozwojową.

Natomiast ponad 546 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+ zostanie przeznaczone na projekty „miękkie”, czyli wsparcie kapitału ludzkiego w obszarach: rynku pracy, edukacji, w tym wyrównywania szans uzdolnionej młodzieży i rozwoju kadry pedagogicznej oraz włączenia i integracji społecznej.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top