Inwestycje

Krzemienica i Trześń będą miały przebudowane skrzyżowania. Jest przetarg

krzemienica trześń skrzyżowanie przetarg przebudowa

Do 5 lipca br. można składać oferty w przetargu na zaprojektowanie i rozbudowę oraz przebudowę skrzyżowań wraz z budową chodników.

Zadania zrealizowane zostaną w miejscowości Krzemienica w ciągu DK94 i w miejscowości Trześń w ciągu DK77.

Część 1. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy skrzyżowania na rondo w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Krzemienica w km 611+400 – 611+950.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa ronda wraz z obustronnymi chodnikami oraz budowa drogi dla rowerów, trzech przejść dla pieszych na wlotach tego ronda, a także elementów odwodnienia oraz oświetlenie.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i/lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID);
 • uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;
 • opracowanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze;
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji w miejscach koniecznych wraz z przebudową przepustów,
 • odwodnienie korpusu drogowego,
 • opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Część 2. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Trześń oraz chodnika z odwodnieniem na odc. Trześń – Gorzyce (2,9 km).

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę chodnika o długości 3,6 m i szerokości 1,5 m (2 m zlokalizowanego za rowem). Ponadto wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe wraz z przejściem dla pieszych wyposażonym w oświetlenie dedykowane i strefę przejściową. Przebudowa skrzyżowania polegać będzie na wykonaniu pasa do skrętu w lewo wraz z wyspami kanalizującymi i przejściem dla pieszych, oświetleniem dedykowanym i strefą przejściową.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i/lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID);
 • uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;
 • opracowanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze;
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji w miejscach koniecznych wraz z przebudową przepustów,
 • odwodnienie korpusu drogowego,
 • wykonanie elementów ulic,
 • opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Termin realizacji

Prace projektowe i roboty mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top