Inwestycje

Na odcinku S19 Rzeszów Południe-Babica powstaje estakada w Lutoryżu [zdjęcia]

s19 babica budowa estakada
fot. GDDKiA

S19/Rzeszów-Babica. W technologii nasuwania podłużnego powstaje estakada ES-7 w Lutoryżu.

To jedna z sześciu estakad, jakie budowane są na ponad 10-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica.

Estakada ES-7 przeprowadza drogę ekspresową S19 nad dojazdem do przyszłego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w Lutoryżu, przejściem dla średnich zwierząt, ciekiem wodnym oraz dodatkowymi jezdniami. Obiekt zlokalizowany jest na terenie silnie zróżnicowanym. Rzędne w rejonie estakady wynoszą od 234 do 248 m n.p.m.

Informacja o sposobie wznoszenia obiektu budowlanego

Budowa konstrukcji przęseł estakady odbywa się metodą nasuwania podłużnego, przy pomocy dziobu montażowego (awanbeku) montowanego do pierwszego segmentu, bez zastosowania podpór tymczasowych usytuowanych pomiędzy podporami stałymi. Konstrukcja przęsła będzie montowana odcinkowo na stanowiskach nasuwnia (niezależnie dla obu nitek) zlokalizowanych na nasypie za przyczółkiem nr 1, a następnie nasuwana przy pomocy urządzenia trakcyjnego umieszczonego na przyczółku nr 1. W czasie nasuwania konstrukcja ustroju jest sprężona osiowo kablami wewnętrznymi ze względu na przemienność znaków momentów zginających. Kable prowadzone są osiowo w płycie górnej i dolnej, a kotwione i sprężane w blokach kotwiących w przerwach technologicznych. Po wykonaniu wszystkich segmentów ustrój niosący zostanie doprężony kablami zewnętrznymi prowadzonymi na odcinkach załamań w dewiatorach.

Kilka parametrów technicznych

Ustrój nośny przęsła estakady zaprojektowano jako kablobetonowy siedmioprzęsłowy, składający się z dźwigara skrzynkowego o schemacie statycznym belki ciągłej. Wysokość dźwigarów wynosi 2,97 m, natomiast poprzecznice mają wysokość 1,80 m i szerokość 1,50 m.

 • Długość całkowita (długość płyty pomostu): 332,84 m jezdnia lewa, 331,56 m jezdnia prawa,
 • Szerokość całkowita: 13,50 m jezdnia lewa i 13,50 m jezdnia prawa,
 • Szerokości użytkowe: szerokość jezdni 2 x 3,50 m, pas awaryjny 2,50 m, chodnik dla obsługi 0,90 m,
 • Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2,5 % jezdnia lewa i jednostronny 2,5 % jezdnia prawa,
 • Ustrój nośny przęsła: Ustrój skrzynkowy z betonu sprężonego.

Budowa estakady w liczbach

Aktualnie na obiekcie ES-7 wykonane są wszystkie podpory pośrednie oraz podpory skrajne w zakresie I etapu do poziomu ław podłożyskowych.

Do wykonania podpór wykorzystano :

 • stal zbrojeniową w ilości 534 Mg (ton),
 • beton mostowy C30/37 w ilości  1640 m3 na oczepy pali (fundamenty),
 • beton mostowy C35/45 w ilości około 1650 m3 na filary, przyczółki i skrzydła (podpory).

Podpory posadowiono pośrednio na 334 szt. pali Franki NG średnicy 610 mm o długościach od 14,5 do 22 m. Do ich wykonania zużyto 144 t stali zbrojeniowej oraz 1860 m3 betonu C30/37.

Do wykonania konstrukcji ustrojów nośnych będą potrzebne:

 • stal zbrojeniowa w ilości około 1265 t,
 • beton mostowy wysokiej wytrzymałości C50/60 w ilości około 6620 m3 . Do jego dostarczenia potrzebnych będzie ok. 700 betonowozów,
 • stal sprężająca w postaci siedmiodrutowych lin stalowych wysokiej wytrzymałości w ilości około 365 t.

S19 Rzeszów Południe – Babica: zakres prac

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie też węzeł Babica (węzeł typu trąbka) zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988.

Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19.

W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP Lutoryż (kierunek Rzeszów i  Barwinek) oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP Lutoryż w kierunku Rzeszowa i przy Centrum Zarządzania Tunelem).

Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie Projektuj i buduj.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to 2 230 165 684,48 zł brutto.

źródło: GDDKiA

s19 babica budowa estakada

fot. GDDKiA

s19 babica budowa estakada

fot. GDDKiA

s19 babica budowa estakada

fot. GDDKiA

s19 babica budowa estakada

fot. GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top