Inwestycje

Największy kapitał zagraniczny w podmiotach gospodarczych Podkarpacia pochodzi z Niemiec

Największy kapitał zagraniczny w podmiotach gospodarczych Podkarpacia pochodzi z Niemiec 1

W województwie podkarpackim w 2018 roku największy kapitał zagraniczny w podmiotach gospodarczych pochodził z Niemiec. Najwięcej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego było w grupie mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób pracujących).

W 2018 roku na Podkarpaciu działało 730 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, w których pracowało łącznie 50,5 tys. osób. Przedsiębiorstwa z liczbą pracujących do 9 osób, stanowiły 75,1% wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Jednostki, w których pracowało od 10 do 49 osób, stanowiły 11,4% ogółu, od 50 do 249 osób 7,9%. Natomiast największe podmioty, w których pracowało 250 i więcej osób, stanowiły 5,6% ogółu przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.

Kapitał zagraniczny w tych podmiotach wyniósł 3,0 mld zł. Najwięcej kapitału pochodziło z Niemiec – 731,9 mln zł, z Wielkiej Brytanii – 433,3 mln zł, z Luksemburga – 311,3 mln zł i z Francji – 305,7 mln zł. W 56 podmiotach kapitał zagraniczny przekroczył 1 mln zł.

Wartość eksportu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego była wyższa od importu i zamknęła się kwotą 21,0 mld zł. Przychody z całokształtu działalności w jednostkach z udziałem kapitału zagranicznego wyniosły 31,8 mld zł, natomiast wynik finansowy netto –2,1 mld zł. Zysk netto wykazało 52,8% podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, działających w województwie podkarpackim.

źródło:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top