Inwestycje

Program 100 obwodnic na Podkarpaciu. Aktualne informacje

100 obwodnic podkarpacie sanok jasło nowa dęba przemyśl kolbuszowa pilzno brzostek kołaczyce przetarg budowa
mapa gddkia

12 listopada br. planowane jest otwarcie ofert w przetargu na dokumentacje dla budowy obwodnicy Przemyśla, a 16 listopada br. dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ramach Programu 100 obwodnic.

3 przetargi w trakcie analizy ofert

II etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 

1 października otwarto oferty w przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu DK28.

Najtańszą ofertę złożyła firma Sweco Engeneering sp z o.o. na kwotę 1 167 702,96 zł. Najdroższą ofertę złożyła firma Ivia S.A. na kwotę 2 890 500,00 zł. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP długości ok. 3 km, w tym 1 km rozbudowy istniejącej DK84, 2 km budowy nowego odcinka DK28, budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę dwóch mostów, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9

6 października br. otworzyliśmy oferty w przetargu na wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Przygotowaniem dokumentacji zainteresowanych jest 7 firm. Najtańszą ofertę złożyła firma Egis Poland Sp. z o.o. na kwotę 2 819 160,00 zł, a najdroższą firma Ivia S.A. na kwotę 4 735 500,00 zł. Teraz komisja przetargowa analizuje złożone oferty.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2026-2028. Obwodnica Kolbuszowej powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 8,5 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu DK9 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami (ewentualnie węzłami), drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą.

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 9 przechodzi przez miasto Kolbuszowa wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej nr 9 Rzeszów – Radom i dalej w kierunku południowym, tj. do przejścia granicznego w Barwinku. Usprawni to ruch tranzytowy, którego część, z drogi ekspresowej S7 przejmuje DK9. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 

12 października br. otwarto oferty w przetargu na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu DK9.

Ofert złożyło 5 firm. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem MPRB Sp. z o.o. na kwotę 2 373 900,00 zł. Najdroższą ofertę złożyła firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. na kwotę 3 607 024,20 zł. Aktualnie trwa analiza złożonych ofert.

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z drogi S7, przejmuje droga krajowa nr 9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa oraz dalej w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo budowa obwodnicy usprawni również, m.in. poprzez skrócenie czasu przejazdu, ruch samochodów osobowych na kierunku Rzeszów – Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

2 przetargi ogłoszone

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28

16 listopada br. mija termin składania ofert w przetargu na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DUŚ na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż droga krajowa nr 28 stanowi jedną z dróg krajowych pozwalających na kontynuację transportu z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią tj. do przejścia granicznego w Medyce. Realizacja obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości: Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo usprawni ona transport samochodów osobowych na kierunku Jasło – Sanok. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wymienionych miejscowości.

Przeznaczone do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym: budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagospodarowanie terenu zielenią.

Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28 i DK77

12 listopada br. mija termin składania ofert w przetargu na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych 28 i 77.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DUŚ na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Przeznaczone do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycje będą w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę dróg klasy GP, w tym: budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego , organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagospodarowanie terenu zielenią.

4 obwodnice w trakcie prac przygotowawczych 

Dla obwodnicy Pilzna (2,6 km), Jasła (6,6 km) oraz Brzostka i Kołaczyc (13,4 km) w ciągu DK73 złożony został już wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji programowych.

Podstawowym celem budowy tych obwodnic jest wyprowadzenie ruchu z tych miejscowości. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na DK73 prowadzących z jednej strony od autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, z drugiej włączających się z drogi krajowej nr 73, która zbiera ruch z południowej części województwa.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top