Biznes

Rekordowa ilość upadłości konsumenckich i niewypłacalności firm

upadłość konsumencka

Sądy ogłosiły 21 tys. upadłości konsumenckich w 2023 r., co było rekordowym wynikiem.

W tym okresie 4,65 tys. firm ogłosiło niewypłacalność, co stanowi wzrost o 70% w porównaniu z rokiem poprzednim – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Rok 2023 charakteryzował się rekordową inflacją, wzrostem cen energii i paliw oraz wysokim oprocentowaniem kredytów, co znacznie utrudniło życie zarówno przeciętnego konsumenta, jak i funkcjonowanie wielu firm.

Co trzeci ankietowany Polak zadeklarował, że jego oszczędności w ostatnim okresie zmalały, a musiał sięgnąć po nie głównie w celu pokrycia bieżących wydatków.

Długi przedsiębiorców wzrosły o 1,1 mld zł, a konsumentów o 2,4 mld zł do końca listopada 2023 r. Średnie zadłużenie również wzrosło – firmy osiągnęły pułap 36,6 tys. zł, a przeciętny konsument miał do oddania 20,3 tys. zł.

W 2024 r. spodziewa się nasilenia negatywnego zjawiska kredytowania się firm kosztem ich kontrahentów.

Przy przewidywanej na ten rok inflacji na poziomie 5-6%, „wygodne” podejście przedsiębiorców ma się utrzymać, zwłaszcza że 44% firm akceptuje takie działanie. Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej dla konsumentów może sprawić, że dłużnicy będą mieli więcej środków, co ułatwi regulowanie zobowiązań.

Prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, Adam Łącki, wskazał, że choć istnieją oznaki poprawy, to trzeba zachować ostrożność. Spodziewane spadki zadłużenia w grudniu będą niewielkie, a liczba dłużników nadal będzie znaczna.

Wpływ na poprawę kondycji polskiej gospodarki będą miały nie tylko poprawa koniunktury w Europie, ale także odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy przez nowy rząd, choć efekty mogą pojawić się dopiero w drugiej połowie 2024 r. i w 2025 r.

Mimo oczekiwanych spadków zadłużenia w 2024 r., nie przewiduje się zmniejszenia liczby niewypłacalności. Bankructwo jest zazwyczaj wynikiem wieloletnich problemów finansowych, gdy długi przewyższają wartość majątku dłużnika.

W 2024 r. spodziewane są wnioski o upadłość lub restrukturyzację tych konsumentów i firm, których problemy finansowe mają swoje źródło w latach 2021-2022.

źródło: KRD

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top