Inwestycje

Remont mostu w Głuchowie. Ogłoszono przetarg

głuchów remont mostu przetarg
fot. GDDKiA

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Sawa w miejscowości Głuchów w ciągu DK94.

Termin składania ofert mija 12 kwietnia br. Realizacja zadania przewidziana jest w tym roku.

Zakres inwestycji

Zamówienie realizowane w systemie projektuj–buduj obejmuje m.in:

  • opracowanie koncepcji wraz z  projektem wykonawczym remontu mostu w tym szczególnie zabezpieczania dźwigarów i stref podparcia;
  • opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót remontowych przy uwzględnieniu etapowania robót w tym konieczność ich prowadzenia pod ruchem z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego na obiekcie;
  • opracowanie koncepcji technicznej i projektu wykonawczego (przekroje poprzeczne i podłużne) zawierające zakres wszystkich prac zabezpieczających na obiekcie;
  • roboty przygotowawcze, naprawa i zabezpieczenie dźwigarów oraz przyczółków;
  • wymianę kostki brukowej krawężników i obrzeży na dojściach do obiektu wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem skorodowanych balustrad;
  • naprawę uszkodzonych kap chodnikowych, odtworzenie nawierzchni żywicznych na obiekcie;
  • zabezpieczenie urządzeń obcych na obiekcie na czas prowadzenia prac naprawczych i zabezpieczających.

Uzasadnienie prac remontowych

Most przez potok Sawa w m. Głuchów jest w złym stanie technicznym. Na obiekcie występują uszkodzenia dźwigarów, przyczółków, nawierzchni jezdni, izolacji, chodników, kap i elementów wyposażenia elementów obiektu tj. barier, gzymsów oraz ubytki betonu. Zasadniczym celem remontu jest więc wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie bieżącej konserwacji. Remont obiektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego

Oferty w przetargu można składać do 12 kwietnia br. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował będzie następujące kryteria oceny ofert: cena (60%) i kryteria pozacenowe (40%) – termin realizacji kontraktu (20%) i przedłużenie okresu gwarancji jakości (20%). Realizację zadania przewidziano na 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top