Biznes

Rośnie liczba upadłości firm. Maleje liczba rejestracji

upadłość firma biznes

Liczba rejestracji firm spadła o 8,3% r/r, natomiast upadłości wzrosła – o 26,1% r/r (do 87) w III kw. 2023 r.

Tak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Największy spadek rejestracji (ponad 5-krotny) nastąpił w spółkach komandytowo-akcyjnych oraz spółdzielniach. Największy spadek liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 25,1%) nastąpił w sekcji informacja i komunikacja.

„Liczba rejestracji przedsiębiorstw w III kwartale 2023 roku wyniosła 86 179 wobec 93 970 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W III kwartale 2023 roku spadek liczby rejestracji zaobserwowano we wszystkich sektorach: w informacji i komunikacji (o 25,1%), zakwaterowaniu i gastronomi (o 9,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 8,3%), budownictwo (o 7,5%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 6,6%), przemyśle (o 5,7%), usługach (o 2,3%)” – czytamy w komunikacie.

W wyróżnionych formach prawnych największy spadek rejestracji (ponad 5-krotny) nastąpił w spółkach komandytowo-akcyjnych oraz spółdzielniach.

„Liczba upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2023 roku wyniosła 87 i była o 26,1% większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost liczby upadłości odnotowano w budownictwie (15 wobec 6), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (20 wobec 12), informacji i komunikacji (9 wobec 1), transporcie i gospodarce magazynowej (4 wobec 2). Spadek liczby upadłości wystąpił w usługach (14 wobec 19), zakwaterowaniu i gastronomii (1 wobec 2) i pozostałych sekcjach (1 wobec 4). Natomiast w przemyśle liczba upadłości się nie zmieniła (pozostała na poziomie 23 jednostek)” – czytamy dalej.

Ze względu na wyróżnioną formę prawną większą niż w III kwartale ubiegłego roku liczbę upadłości zanotowano m.in. dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (57 wobec 48 jednostek) oraz spółek akcyjnych (8 wobec 4 jednostek), podał też Urząd.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top