Inwestycje

S19 Dukla-Barwinek: pozytywny wynik kontroli przetargu. Kiedy Polaqua rozpocznie budowę?

s19 dukla barwinek budowa polaqua

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 Dukla-Barwinek (granica państwa) – poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Kontrolę przeprowadził prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Jak podkreśliła Rarus, kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy.

W przetargu złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą przygotowała spółka Polaqua, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę ponad 1,5 mld zł.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.), a także termin realizacji kontraktu (10 procent).

Jak podkreśliła Rarus, odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

S19 Dukla-Barwinek: zakres prac

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 18,2 km. W ramach zadania wybudowany zostanie też węzeł drogowy Barwinek, zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19. Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie, w tym m.in. 15 estakad; najdłuższa z nich będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych i sześć przejść dla zwierząt.

GDDKiA planuje, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych, tj. od 1 grudnia do 31 marca. Wyłączenie to liczone będzie tylko w czasie robót budowlanych.

Rarus zaznaczyła, że odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek będzie przebiegać przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej.

„Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym” – dodała. Występuje tam również 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać ma przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top