Inwestycje

S19 na Podkarpaciu. Budowa odcinków. Aktualne informacje i zdjęcia

s19 via carpatia podkarpacie budowa lasy janowskie zdziary nisko podgórze rudnik nad sanem sokołów małopolski kamień
fot. GDDKiA

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad odhumusowaniem podłoża, wykonywaniem nasypu (20 tys. m3) i wykopu (33 tys. m3) w pasie drogowym S19. Wykonano również zbrojenie nasypu geosyntetykiem w ilości 5 tys. m2 oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (29 tys. m2).

Na wiadukcie WS34 w ciągu drogi gminnej w m. Łążek Ordynacki wykonano zbrojenie i deskowanie, a na moście 01MS wykonano betonowanie słupów w osi B.

Na wiadukcie 10WD w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Kutyły rozpoczęto betonowanie filarów i ławy fundamentowej podpory B, zaś na moście 09MS rozpoczęto betonowanie ławy fundamentowej podpory A.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 58 ton oraz zużyto 393 m3 betonu.

Prowadzono także prace nad przebudową kolizji branżowych.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów formowanych mechanicznie z gruntu dowiezionego z dokopu lub ukopu (30 tys. m3) w pasie drogowym. Kontynuowano też prace nad wykonaniem wykopu (27 tys. m3).

W zakresie robót mostowych kontynuowano zbrojenie ścian czołowych na wiadukcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP1058R w m. Nowa Wieś.

Na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19 kontynuowano zbrojenie I etapu ustroju nośnego przęsła podpór nitka prawa oraz III etapu ustroju nośnego przęsła podpór nitka prawa.

Rozpoczęto betonowanie poprzecznic na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 w rejonie m. Zarzecze.

Kontynuowano zbrojenie skrzydełek na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz. Zamontowano także belki prefabrykowane na wiadukcie.

Wykonywano zbrojenie poprzecznicy P2 oraz zbrojenie ścian bocznych przyczółka podpory nr 1 nitka lewa na wiadukcie 12WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi krajowej DK19 w rejonie m. Zdziary.

Kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie na pozostałych obiektach.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 67 ton oraz zużyto 580 m3 betonu.

Wykonywano także przebudowy kolizji branżowych.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypów (32 tys. m3), wykonano wykop (1,5 tys. m3) oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (6 tys. m2).

Wykonano mury z gruntu zbrojonego na wiadukcie WS10 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DK77 w węźle Rudnik nad Sanem.

Na wiadukcie WS11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin – Przeworsk rozpoczęto betonowanie korpusu B na nitce lewej. Z kolei na wiadukcie WS-15 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd. wykonano beton filara podpory B na nitce lewej oraz beton fundamentu podpory B na nitce prawej.

Zbrojono korpusy na nitce lewej przejścia dla średnich zwierząt PZŚd-13 w km 20+303,11 drogi ekspresowej S19.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 45 ton oraz zużyto 260 m3 betonu.

Trwały roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) kontynuował prace ziemne z zakresu wykonywania wykopu oraz nasypu. Budowano warstwę mrozoochronną oraz podbudowę z kruszywa łamanego. Realizowano budowę warstwy z podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/6) na odcinku 250 m. Wykonano profilowanie i zagęszczanie poboczy wraz z wykonaniem nasypów na poboczach na odcinku 1 km po stronie prawej i lewej. Wykonywano również oczyszczanie i skropienia warstw konstrukcyjnych nieulepszonych. Pracowano przy uszczelnieniu rowu goemembraną. Na DK19 kontynuowano prace przy budowie nasypu.

Z branży mostowej na przejściach dla zwierząt m.in. realizowano budowę ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego, wykonywano zasypkę przepustu, kontynuowano prace przy ustroju nośnym wykonując jego betonowanie z betonu konstrukcyjnego, pracowano przy montażu zbrojenia korpusu przyczółków, zbrojono i betonowano skrzydełka oraz wykonywano ciosy podłożyskowe oraz montowano łożyska, zbrojono ławy fundamentowe i betonowanie z betonu konstrukcyjnego, realizowano montaż zbrojenia korpusu i filarów, betonowano filary.

Na wiadukcie drogowym 21WD wykonano montaż zbrojenia oraz betonowania z betonu konstrukcyjnego skrzydła podpór. Zasypano wykop w obrębie ław fundamentowych podpory nr P2 wiaduktu drogowego 25WD w ciągu drogi S19.

Ponadto Wykonawca realizował budowy i przebudowy dla branż. Kontynuowano działania z obszaru branży sanitarnej z zakresu budowy kanalizacji deszczowej, w tym rury kanałowej Ø200PP. Wykonywano montaż rur drenarskich Ø200PP na odcinku 180 mb, montaż studzienek drenarskich z osadnikiem, jak również 33 szt. wpustów ściekowych. Kontynuowano prace przy gazociągu wysokiego ciśnienia Ø150, ułożono 200 mb gazociągu.

Pracowano przy budowie zbiorników, układano i zgrzewano geomembrany, układano płyty ażurowe na dnie i na skarpach zbiornika, wykonywano również zapłukiwanie igłofiltrów w ramach prac z branży melioracyjnej. Prowadzono prace przy budowie rowu melioracyjnego wykonując jego wykop oraz ubezpieczenia układając geokraty wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw. Zabezpieczano dna i skarpy rowu przez wykonywanie darniowania i obłożenia biowłókniną.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne (wykonano 17 000 m3 wykopów i 21 500 m3 nasypów drogowych) oraz prace związane z wymianą gruntów słabonośnych a także wykonaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi, tj. wzmocnienie podłoża, podbudowa pomocnicza i podbudowa z betonu asfaltowego.

W zakresie branży mostowej Wykonawca kontynuował montaż zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych podpór oraz  ścianki zaplecznej kolejnej podpory przejścia dla zwierząt małych 17PZM, zlokalizowanego za węzłem Jeżowe.

W dalszym ciągu prowadzono prace przy montażu zbrojenia i deskowania oraz betonowaniu skrzydła kolejnej podpory oraz ciosów podłożyskowych wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą wojewódzką  nr 861 – węzeł Jeżowe.

Kontynuowano montaż zbrojenia i deskowania korpusów przyczółków podpór przejścia dolnego dla zwierząt średnich zlokalizowanego w gminie Jeżowe, a także montaż zbrojenia fundamentów kolejnej podpory wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny oraz wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 1084R – węzeł Nowa Sarzyna.

Ponadto prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej i elektroenergetycznej związane z montażem i układaniem sieci.

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu prowadził wycinkę drzew i prace związane z odhumusowaniem. Kontynuowano roboty ziemne w zakresie nasypów i wykopów drogowych na obszarze przebudowy drogi krajowej DK19 oraz pod trasę S19 i drogi dojazdowe, a także prowadzono prace przy ulepszeniu podłoża i wykonywaniu kolejnych warstw drogowych na obszarze przyszłego węzła Sokołów Małopolski Północ i przebudowy drogi powiatowej DP1366R.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem fundamentów podpór wiaduktu w ciągu drogi gminnej przebiegającej nad drogą ekspresową S19, zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski oraz wiaduktu w ciągu DK19 przebiegającej nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ.

Ponadto prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej związane z robotami ziemnymi oraz montażem i układaniem sieci.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top