Inwestycje

S19 na Podkarpaciu. Relacja z budowy [Galeria]

s19 podkarpacie budowa
fot. GDDKiA

Pomimo trudnej sytuacji w regionie spowodowanej intensywnymi opadami deszczu i wysokim poziomem rzek, Wykonawcy prowadzą prace na budowie S19. Zapraszamy na fotorelację z placu budowy oraz informacje o postępie prac.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.), prowadzi prace przygotowawcze jak wycinka drzew i karczowania, a także odhumusowanie i przygotowanie podłoża oraz wykonywanie nasypu i wykopu w pasie drogowym S19. Wykonywano wylewanie betonu wyrównawczego na wiadukcie 11WS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Zdziary. Wykonano betonowanie ławy fundamentowej na wiadukcie WS34 w ciągu DG w m. Łążek Ordynacki. Posadowiono także kolumny DSM pod przejście ekologiczne dla średnich zwierząt górą 03PESG nad drogą ekspresową S19 w m. Domostawa. Trwa przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze jak karczowanie pni i porządkowanie terenu po wycince drzew. Prowadzi także prace nad odhumusowaniem i wykonaniem nasypów w pasie drogowym.  Realizuje prace zbrojarskie ścian oporowych oraz ustrojów nośnych na obiektach mostowych, a także kontynuuje zbrojenie ustroju nośnego na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 16+776,35. Prace zbrojarskie i betonowanie trwają również na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz. Trwa przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ) prowadzi prace związane z odhumusowaniem w pasie drogowym S19. Trwają prace budowlane przy nasypach i wykopach drogowych oraz związane z dostawami materiałów na plac budowy. Ustawiono wieże ustroju nośnego na wiadukcie WS10 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DK77 (węzeł Rudnik nad Sanem. Betonowano również ustrój nośny wiaduktu WS11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin – Przeworsk. Zbrojono i betonowano fundament pod przejście dla średnich zwierząt PZŚd-13 w km 20+303,11 drogi ekspresowej S19. Trwają roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w zakresie branży drogowej wstrzymał chwilowo część prac na trasie głównej S19 przy budowie nasypów, podłoża i warstw z powodu występowania przewilgocenia warstw. Przyczyną problemów przy wykonywaniu prac były bardzo intensywne opady deszczu. Prowadzone były jednak prace w innym zakresie. Na odcinku w km 423+485 – 423+610 wykonano podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Na DK19 wykonano zaplanowaną ilość odhumusowania. Pracowano również przy nasypie na obszarze MOP II Jeżowe oraz wykonano wykop w rejonie MOP III Podgórze.

W zakresie branży mostowej na przejściu dla zwierząt małych (PZM) kontynuowano prace na czterech obiektach. Na pierwszym przejściu o nr 8PZM w km 420+841,50 wykonywano montaż zbrojenia ścian i płyty ustroju nośnego. Na obiekcie o nr 10PZM w km 422+218,30 wykonano montaż zbrojenia pod fundamenty skrzydeł oraz wykonano ich betonowanie z betonu konstrukcyjnego. Na kolejnym obiekcie nr 12PZM w km 424+201,43 rozpoczęto prace przy układaniu prefabrykatów przepustu. Natomiast na czwartym obiekcie o nr 15PZM w km 429+953,10 kontynuowano prace przy budowie ustroju nośnego – zbrojenie skrzydeł i ich betonowanie z betonu konstrukcyjnego. Wykonano także uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł oraz izolację arkuszową dla połączenia prefabrykatów.

Na budowie przejść dla zwierząt średnich dołem (PZŚd) wykonywano prace przy budowie obiektu nr 20PZŚd w km 424+657,90 w zakresie uszczelniania szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł oraz wykonania izolacji bitumicznej na zimno. Dla obiektu nr 22A PZŚd w km 426+051,80 wykonano montaż zbrojenia skrzydła nr P1P oraz jego betonowanie z betonu konstrukcyjnego. Na przejście dla zwierząt średnich górą (PZŚg) o nr 24PZŚg w km 426+802,15 drogi S19 wykonano montaż zbrojenia ław fundamentowych dla podpory nr P4. Prace prowadzono również na wiadukcie drogowym (WD) w km 423+726,00 o nr 18WD przy montażu zbrojenia skrzydła. Rozpoczęto montaż prefabrykowanych belek sprężonych. W km 425+564,45 na obiekcie o nr 21WD, wykonano montaż zbrojenia i betonowanie z betonu konstrukcyjnego korpusu podpory nr P3. Na ostatnim obiekcie odcinka,w km 429+025,70 o nr 25WD prowadzono prace przy wzmocnieniu podłoża.

Ponadto Wykonawca realizuje budowy i przebudowy dla branż, jednak w ograniczonym zakresie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci gwałtownych burz i intensywnych opadów deszczu. Kontynuuje działania z obszaru branży sanitarnej z zakresu montażu rury kanałowej Ø200, Ø400PP i Ø500PP. Trwa montaż wpustów ściekowych Ø500 z prefabrykowanych elementów betonowych z osadnikiem oraz pokryw na studzienkach drenarskich. Dla sieci telekomunikacyjnej prowadzono prace przy łączeniu sieci nowej z istniejącą siecią Debacom oraz dokonano włączenia kontenera. Dla sieci elektroenergetycznej wykonywano drobne prace polegające na zgrzewaniu rur przepustowych.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu ze względu na  trudne warunki atmosferyczne związane z występowaniem licznych burz oraz obfite opady, nie prowadził prac w zakresie branży drogowej.

W zakresie branży mostowej realizował natomiast betonowanie ławy fundamentowej skrzynki przepustu jezdni w kierunku Lublina oraz kończył prace związane z montażem deskowania i zbrojenia ławy skrzynki przepustu jezdni w kierunku Rzeszowa przejścia dla zwierząt małych zintegrowanego z ciekiem 16PZM zlokalizowanym na początku odcinka. Ponadto, prowadzone są prace przy montażu zbrojenia i deskowania oraz betonowaniu korpusu przyczółka wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej 27WS w 431+206 km projektowanej trasy nad drogą wojewódzką  nr 861 w gminie Jeżowe – węzeł Jeżowe. Wykonawca rozpoczął również prace związane z wykonaniem wzmocnienia posadowienia w postaci kolumn DSM wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą powiatową nr 1084R – węzeł Nowa Sarzyna. Rozpoczęto także zbrojenie fundamentu podpory wiaduktu w ciągu drogi publicznej DP 1364R w gminie Kamień.

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, prowadzono nieliczne prace związane z przebudową kolizji branżowych i układaniem sieci.

S19 odc. Kamień – Sokołów Małopolski Płn. o dł. 7,9 km

Oczekuje na wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID).

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top