Biznes

Sanok Rubber Company przejmuje BSP Bracket System Polska. Będą kolejne akwizycje

sanok rubber bsp bracket system przejęcie kupno

Sanok Rubber Company kupił 54,26 proc. udziałów w BSP Bracket System Polska, firmie specjalizującej się w systemach elewacji wentylowanych i technikach zamocowań.

Tak podała spółka w komunikacie prasowym. Grupa Sanok Rubber jest zainteresowana kolejnymi akwizycjami.

„Akwizycja BSP wpisuje się w cele strategiczne Grupy Sanok Rubber, wzmacniając segment budownictwa i sprzyjając jego rozwojowi w kierunku rozwiązań systemowych oraz większej dywersyfikacji produktowej. Dokonujemy tym samym inwestycji w segment, w którym widzimy długookresowy potencjał biznesowy” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Piotr Szamburski.

„W kontekście potencjalnych kolejnych transakcji M&A Grupa Sanok Rubber jest zainteresowana zdrowymi aktywami z segmentów non-automotive, które od razu po przejęciu pozwalają na pozytywną kontrybucję do wyników skonsolidowanych. Z kolei w segmencie automotive naszym celem pozostaje m.in. wzrost marż, maksymalne wykorzystanie zbudowanych mocy produkcyjnych, jak również wykorzystanie potencjału elektromobilności i know-how w tym zakresie. We wszystkich segmentach biznesowych kontynuujemy filozofię „lean”, intensyfikujemy R&D, rozwój kompetencji przyszłości, innowacyjność i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach, a przewagi konkurencyjne budujemy przez efektywność operacyjną i technologiczną” – dodał.

BSP Bracket System Polska to firma o charakterze produkcyjno-handlowym, której średnioroczne przychody ze sprzedaży w latach 2020-2022 miały wartość 25 mln zł, a średnioroczny wynik EBITDA w tym okresie to 2,3 mln zł.

Przedstawione w połowie zeszłego roku kierunki strategiczne grupy Sanok Rubber to wzrost efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach, wzrost skali działania i wyników finansowych, równoważona dywersyfikacja z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach.

Wzrost organiczny dotyczy w szczególności segmentów z relatywnie wysokimi marżami i wysokim potencjałem wzrostu sprzedaży – mieszanki, infrastruktura, przenoszenie napędów, produkty dla medycyny. Z kolei aktywność M&A ma na celu osiągnięcie wyższego poziomu dywersyfikacji produktowej oraz sprzyja transformacji w kierunku dostaw rozwiązań systemowych (możliwe akwizycje w segmentach spoza motoryzacji).

Sanok Rubber Company to producent i dostawca wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i gumowo-tworzywowych dla motoryzacji (systemy uszczelnień karoserii, systemy antywibracyjne), budownictwa (uszczelki stolarkowe, uszczelki samoprzylepne), a także przemysłu (pasy klinowe, wyroby dla farmacji, wyroby dla AGD).

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top