Biznes

Sanok Rubber z większym zyskiem niż rok wcześniej za II kwartał 2022

sanok rubber wynik finansowy 2022

Sanok. Sanok Rubber odnotował 36,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 13,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 37,09 mln zł wobec 18,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 371,05 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 301,09 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 41,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 691,18 mln zł w porównaniu z 604,17 mln zł rok wcześniej.

„Sprzedaż grupy w I półroczu 2022 r. była wyższa od zrealizowanej w I półroczu 2021 r., o 14,4% (tj. o 87 mln zł). Wzrost nastąpił mimo szeregu różnych negatywnych czynników z jakimi mamy do czynienia w bieżącym roku (wojna w Ukrainie, negatywne skutki sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję, problemy europejskiego i światowego przemysłu motoryzacyjnego z pozyskaniem komponentów do produkcji) oraz wyższej bazy (sprzedaż I półrocza 2021 roku to był okres odbicia po pandemicznym 2020 roku). Wzrost sprzedaży w segmencie motoryzacji wyniósł 34,9 mln zł. (9,7%) w porównaniu do 6 miesięcy 2021 roku. Wzrostową tendencję sprzedaży odnotowały także pozostałe segmenty, w tym: budownictwo (16,9 mln zł), mieszanki gumowe (13 mln zł), przemysł i rolnictwo (12,5 mln zł), pozostała sprzedaż (9,8 mln zł)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wyższa sprzedaż w segmencie motoryzacji (34,9 mln zł mln zł) cechowała się jednak najmniejszą dynamiką w odniesieniu do pozostałych segmentów grupy.

Wzrost sprzedaży w tym segmencie to przede wszystkim efekt zwiększonej realizacji zamówień w spółce dominującej Sanok RC przez głównych odbiorców z krajów Europy Zach. oraz Ameryki Północnej (za pośrednictwem Zakładu w Meksyku).

Segment budownictwa – tak jak pozostałe segmenty odnotował wzrost sprzedaż w porównaniu do I półrocza 2021 r. i dynamika tego wzrostu była (poza pozostałymi produktami i towarami) najwyższa ze wszystkich segmentów, w których grupa działa (sprzedaż w tym segmencie była wyższa o 26,1% w porównaniu do I poł. 2021 r.), głównie za sprawą uszczelek samoprzylepnych których sprzedaż wzrosła o 40% w porównaniu do I półrocza 2021 roku, podkreślono.

Wzrost sprzedaży zewnętrznej o 22,2% r/r odnotował segment mieszanek gumowych. Wzrost sprzedaży w segmencie przemysłu i rolnictwa (o 12,5 mln zł) wynika przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży pasów klinowych oraz maszyn rolniczych i części do nich, podsumowano.

Zmienione uwarunkowania makroekonomiczne spowodowały, że prawie wszystkie wskaźniki rentowności notują niewielkie spadki w porównaniu do wskaźników za I półrocze ubiegłego roku. Zwiększyła się natomiast rentowność kapitałów własnych głównie za sprawą większego wzrostu wyniku netto za 6 miesięcy 2022 r. aniżeli wartość kapitałów, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 9,01 mln zł wobec 38,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami.

Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,17 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top