Inwestycje

Stalowa Wola ma projekt budżetu na rok 2024. To 782 miliony 782 tysiące złotych

stalowa wola budżet miasta 2024
fot. UM Stalowa Wola

Stalowa Wola/Budżet 2024. Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny w graficzny sposób przedstawił największy w historii Stalowej Woli budżet w wysokości 782 milionów 782 tysięcy złotych.

To budżet absolutnie niespotykany w miastach podobnej wielkości, który kolejny raz skonstruowany jest tak, żeby chronić wydatki mieszkańców Stalowej Woli.

Jest to plan finansowy, który „nie zagląda” mieszkańcom do portfela. Nie będą podnoszone opłaty za śmieci, ani od budynków zamieszkałych ani od przedsiębiorców – jest to gest solidarności i odpowiedzialności za mieszkańców w tych trudnych czasach. Nie będzie także podniesiony podatek dla mieszkańców, którego stawka pozostaje na poziomie z 2008 roku. Nie będzie żadnych stref płatnego parkowania w przestrzeni publicznej miasta Stalowej Woli ani podniesienia cen komunikacji publicznej. Zostaną spłacone kolejne zobowiązania z poprzednich lat, a miasto nie zaciągnie ani jednej złotówki nowego kredytu.

Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola

Do zadań już realizowanych już na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, jakimi są zaawansowane prace budowy fabryki SK Nexilis, sieci dróg, przyłączy energetycznych, farm fotowoltaicznych oraz sieci zasilania gazowego, w planie finansowym na 2024 rok zarezerwowano środki na powstanie koncepcji budowy bocznicy kolejowej łączącej linię kolejową nr 68 z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, zaprojektowanie i wybudowanie układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli, zaprojektowanie i zrealizowanie infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli wraz z budową wodociągu z rzeki San oraz kanalizacji przemysłowej w obiegu zamkniętym do ponownego wykorzystania ścieków przemysłowych.

Środki przeznaczone na SPI Euro-Park Stalowa Wola wyniosą 142 253 213,00 zł. Wysokie nakłady na skokowy rozwój tego terenu już w niedalekiej przyszłości przyniosą owoce nowych, dobrze płatanych miejsc pracy oraz wzmocnienia rangi Stalowej Woli jako najlepszego terenu inwestycyjnego w tej części Europy.

Inwestycje infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej

Oprócz „koła zamachowego” historycznego rozwoju Stalowej Woli, jakim jest Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola, miasto realizuje szereg inwestycji, które mają na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, podziemnej oraz tworzenie miasta pięknego, bezpiecznego i nowoczesnego.

Do najważniejszych zadań w planie finansowym miasta na 2024 rok należą: Budowa drogi  oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-wlotowego w ciągu drogi krajowej nr 77 – łącznik Osiedla Ogrodowe z obwodnicą miasta, drugi etap przebudowy ul. Sandomierskiej, przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym, pierwszy etap budowy chodników przy ulicy łączącej ul. Działkową z VIVO, remonty dróg na osiedlach Karnaty i Swoły, przebudowa ulic: Zielonej, Parkowej, 3-go Maja, Słonecznej, Zamoyskiego, Nowowiejskiego, Mostowej, Posanie, Żurawiej, Cyprysowej, Bratkowej, Torowej, Jaśminowej oraz przebudowa chodnika, przejścia dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni drogi ul. Wrzosowej. Osiedle Poręby przejdzie generalną rewitalizację.

Po konsultacjach prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego z mieszkańcami zarezerwowano środki na przebudowę infrastruktury podziemnej i drogowej tego osiedla wraz z powstaniem nowoczesnego terenu zielonego z tężnią solankową i miejscem dedykowanym seniorom. W projekcie przewidziano powstanie dodatkowych miejsc parkingowych, zmianę organizacji ruchu, która poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu oraz setki nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów. Całość nakładów na szeroko pojętą infrastrukturę drogową w roku 2024 wyniesie 143 744 852,10 zł.

Aquapark, Kino Ballada i inne

Kiedy w czerwcu 2022 roku prezydent miasta przedstawiał koncepcję rozbudowy basenu MOSiR plany te mogły wydawać się dalekosiężne, wręcz mało realne. W roku 2024 zostaną rozpoczęte prace budowy Aquaparku, który będzie jednym z najbardziej nowoczesnych w Polsce. Na ten cel zarezerwowano 42 159 091,71 zł.

Miasto Stalowa Wola przystępuje także do rzeczowej realizacji wyczekiwanego szczególnie przez młodzież Centrum Młodzieżowego przy ul. Energetyków. Będzie to miejsce dedykowane młodym ludziom, którzy znajdą tam kręgielnię, park trampolin i wiele innych atrakcji. Budżet miasta przewiduje na to zadanie 18 519 259,50 zł.

Rozpoczynają się prace przygotowania budowy Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowy stadionu lekkoatletycznego w Stalowej Woli. Na ten cel przewidziano 400 000 zł. Kolejną inwestycją jest ukończenie prac remontowych Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, który zupełnie zmienił swoje oblicze i stał się kulturalna wizytówką miasta. Na dokończenie remontu przewidziano 7 568 174,19 zł.

Drugie, szczególnie ważne miejsce rozwoju kultury w Stalowej Woli, jakim jest kino „Ballada”, zgodnie z zapowiedziami prezydenta miasta przejdzie pierwszy etap remontu, który będzie kosztował 2 200 000 zł.

Spełnieniem marzeń są także intensywne remonty podwórek osiedlowych. Inwestycje rewitalizacyjne podwórek osiedlowych wyniosą w 2024 roku blisko 6 500 000 zł. Są też marzenia już spełnione, które po kilku latach użytkowania wymagają remontu. Tak jest z Wodnym Placem Zabaw, który od momentu uruchomienia cieszy się niegasnącą, wielką popularnością. Nawierzchnia bezpieczna placu zostanie wymieniona na nową, a w Dzień Dziecka w 2024 roku, dzieci będą mogły korzystać z nowych, wodnych atrakcji. Koszt remontu wyniesie milion złotych.

Na Osiedlu Charzewice za kwotę 2 178 627,64 zł wykonana zostanie rozbudowa remizy OSP Stalowa Wola Osiedle Charzewice. Rozpocznie się także, za kwotę 450 000 zł, remont tzw. „lasku” na placu targowym. Teren zostanie odwodniony, utwardzony i oświetlony. Jest to ostatni element rewitalizacji terenów targowych w Stalowej Woli. Po zakończonych pracach remontowych i budowlanych alejek na terenie cmentarza, w ciągu najbliższego roku stalowowolska nekropolia doczeka się dwóch zmian. Zrealizowany zostanie pierwszy etap budowy kolumbarium wraz z miejscem pożegnań, a na terenie od ul. Bojanowskiej powstanie nowy parking i brama wjazdowa na teren nowej części cmentarza. Obie inwestycje będą kosztować milion złotych. Jest to rzeczowa odpowiedź prezydenta miasta na zgłaszane postulaty mieszkańców i gości.

Nasi czworonożni przyjaciele znajdą swój nowy dom w powstającym schronisku dla zwierząt. Inwestycja będzie kosztować 1 150 000 zł. Na jednym ze spotkań osiedlowych prezydent miasta złożył obietnicę wybudowania ekranów akustycznych, które mają zniwelować hałas płynący od Obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Po pozytywnych decyzjach GDDKiA, w najbliższym czasie miasto przystąpi do realizacji tego zadania za kwotę 400 000 zł.

Inwestycja w przyszłość

Wszystkie placówki oświatowe w Stalowej Woli przechodzą różnego rodzaju remonty, które mają na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa przebywających w nim każdego dnia uczniów i nauczycieli.

W 2024 roku miasto Stalowa Wola przeznacza na kolejne zadania modernizacji budynków oświatowych blisko 26 milionów złotych. Ponad 17 milionów złotych będą kosztować trzy wielkie inwestycje oświatowe: rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11, budowa nowego przedszkola nr 9 oraz sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7. To jedna z trzech nowych sal gimnastycznych, jakie powstaną w naszym mieście.

Za kwotę łączną przekraczającą 6,1 miliona złotych wybudowane zostaną także hale sportowe przy Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1 i 5. Inwestycją w przyszłość są także działania podejmowane w projekcie pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, na którego trwałość i kontynuację przeznaczono pięć milionów złotych. Za blisko milion złotych rozpoczyna się ścieżka budowy nowego żłobko-przedszkola na powstającym Osiedlu Leśna.

Z miłości do ludzi

W pierwszym kwartale 2024 roku zostanie oddane do użytku od lat oczekiwane i pierwsze w Stalowej Woli Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej, na którego zakończenie budowy przewidziano  6 532 509,60 zł. Na zakup sprzętu medycznego i obsługę informatyczną SPZOZ miasto przeznacza pół miliona złotych.

W budynku po dawnej szkole specjalnej przy ul. Kwiatkowskiego zrealizują się także marzenia osób z niepełnosprawnościami, które w wyremontowanym za kwotę 3 126 389,65 zł budynku, gdzie powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe, znajdą opiekę, profesjonalną pomoc i drugi dom.

Przy ul. Jaśminowej rozpocznie się przebudowa Schroniska dla bezdomnych za kwotę  6 873 684,04 zł.

Zielona Stalowa Wola

Stalowa Wola sukcesywnie staje się „zielonym miastem”. Przy okazji każdej kolejnej rewitalizacji dokonywanych jest setki nasadzeń nowych drzew, a także tysięcy krzewów i kwiatów. Na wielką dbałość o szeroko pojętą zieleń miejską, odwodnienia oraz rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury przeznaczone zostaje 10,5 miliona złotych. Coraz większa flota zeroemisyjnych autobusów miejskich także wpływa na budowanie ekologicznego miasta. W 2024 roku na zakup nowych autobusów przeznaczono 11,4 milionów złotych.

Trwają intensywne długo wyczekiwane prace remontowe Ogrodu Jordanowskiego, gdzie powstanie piękne, bardzo zielone miejsce odpoczynku i relaksu Mieszkańców. W 2024 roku na inwestycję przewidziano 5,1 miliona złotych.

Prezydent Stalowej Woli bardzo docenia rolę działkowców i każdego roku przeznacza dotację dla „zielonych płuc miasta”. W 2024 roku wyniesie ona 400 000 zł.

W dalszym ciągu trwa proces odwodnienia miasta. Bardzo ważną rolę w tym zadaniu będą pełnić nowe zbiorniki retencyjne m.in. na tzw. „Kaczych dołach”.

Swojej rewitalizacji doczekają się stalowowolskie „mokradła”, gdzie za kwotę 800 000 zł dokona się rekultywacja zdegradowanego obszaru mokradeł wraz ze stworzeniem innowacyjnej infrastruktury edukacyjno-badawczej.

Miasto Stalowa Wola w wielkiej dbałości o kulturę i dziedzictwo narodowe przeznacza na zadania z tym związane 11,3 miliona złotych.

„Zdrowy” budżet

W roku 2024 wydatki inwestycyjne miasta wyniosą 425 355 768,20 zł, co stanowi 54,34% budżetu miasta i pokazuje znamiona budżetu „zdrowego” oraz przyszłościowego, bo tak nazywany jest każdy budżet z poziomem przynajmniej 25 % inwestycji. Miasto Stalowa Wola zrealizuje 132 zadania inwestycyjne.

źródło: UM Stalowa Wola

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top