News

Stypendia od marszałka Podkarpacia rozdane

stypendium marszałek podkarpacie
fot. A. Magda

Te stypendia to inwestycja w przyszłość, bo Państwo jesteście naszą przyszłością – mówił marszałek Władysław Ortyl w czasie gali wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku podkarpackich uczelni.

To jedno z wielu działań podejmowanych przez samorząd województwa, aby wspierać młodych – zdolnych. Łącznie, na wsparcie stypendialne, województwo podkarpackie przeznacza ok. 6,7 mln złotych rocznie.

Stypendia dla studentów rozpoczynających studia na uczelniach Podkarpacia, którzy osiągnęli na egzaminach maturalnych najlepsze wyniki przyznane zostały już po raz dziewiąty. Program  „Stypendiów Marszałka Województwa Podkarpackiego” realizowany jest od roku akademickiego 2014/2015. Jego zadaniem jest wspieranie najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy podejmą naukę w jednej z podkarpackich uczelni.

Pomysłodawcą honorowania studentów rozpoczynających swą akademicką przygodę jest marszałek Władysław Ortyl, który wręczając stypendia gratulował i dziękował studentom.

W tym roku stypendystami programu zostało aż 100 studentów pierwszego roku podkarpackich uczelni. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie wyniku maturalnego na poziomie co najmniej 75%, z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki lub matematyki – zdanego na poziomie rozszerzonym. Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Wśród tegorocznych stypendystów większość, bo aż 76 to mieszkańcy województwa podkarpackiego. W Tym gronie jest także 10 mieszkańców Małopolski, 6 z Lubelszczyzny, 3 młodych ludzi ze Świętokrzyskiego, 2 ze Śląska oraz po jednej osobie z Mazowsza, Dolnego Śląska a nawet Pomorza. Stypendia wraz z marszałkiem wręczali przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Borcz oraz radny województwa Krzysztof Feret. 

W tym roku wśród 100 uhonorowanych stypendiami studentów są osoby, który wyniki z matury na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – mieściły się w przedziale od 82 do 100 procent.

Wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo to w roku akademickim 2022/2023 – 3 000 zł brutto.

Największą grupę tegorocznych stypendystów stanowią studenci kierunku: lekarskiego. Wśród 37 studentów pierwszego roku medycyny jest Jakub Kaznecki.

W prestiżowym gronie stypendystów jest także wielu studentów lotnictwa i kosmonautyki oraz informatyki, a także inżynierii i analizy danych, finansów i rachunkowości, inżynierii i analizy danych oraz matematyki.

Łącznie w tym roku na wsparcie stypendialne młodych ludzi województwo podkarpackie przeznacza ok. 6,7 mln zł rocznie.

W przyszłości Samorząd Województwa Podkarpackiego rozważa realizację kolejnego programu stypendialnego – tym razem skierowanego do studentów wydziału medycznego, kierunku lekarskiego – chodzi o specjalizacje deficytowe dla województwa podkarpackiego – którzy wyrażą chęć podjęcia zatrudnienia na terenie województwa podkarpackiego. 

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top