Inwestycje

Tarnobrzeg chce przebudować Plac Bartosza Głowackiego. Ma pierwsze projekty [wizualizacje]

tarnobrzeg plac głowackiego centrum rynek
Wizualizacja

Tarnobrzeg. Miasto planuje przebudowę placu Bartosza Głowackiego.

Inwestycja planowana jest w ramach projektu pn. „Odnowa przestrzeni publicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Głównym zadaniem jest „odbetonowanie” placu oraz nadanie mu nowej formy zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju w połączeniu z projektowaną zielenią.

Koncepcja przebudowy placu przewiduje:

  • demontaż istniejącej fontanny (przeniesienie w inne miejsce),
  • budowę fontanny posadzkowej wyposażonej w tryskacze wraz z podświetleniem i niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • przebudowę płyty rynku wraz z wyrównaniem schodów stanowiących upamiętnienie dawnego budynku ratuszowego. Planuje się wymianę kolorystyki oraz rodzaju utwardzeń na całym placu. W celu upamiętnienia nieistniejącego budynku ratuszowego planowane jest zaznaczenie obrysu budynku poprzez utwardzenie terenu w kontrastowej kolorystyce w stosunku do utwardzeń okalających,
  • demontaż istniejących i montaż nowych elementów małej architektury w odpowiedniej ilości. Planuje się lokalizację nowych ławek wykonanych ze stali w kolorze czarnym z wykończeniem z drewna drzew liściastych w kolorze ciemny orzech – zaproponowanym przez uczniów Technikum Architektury Krajobrazu w ZS nr 2 w Tarnobrzegu,
  • zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz usunięcie części utwardzeń terenu, co przyczyni się do zmniejszenia średniej temperatury na placu,
  • budowę dwóch podziemnych zbiorników retencyjnych w celu wykorzystania wód opadowych do nawadniania projektowanej zieleni miejskiej,
  • przebudowę oświetlenia ulicznego poprzez zmianę lokalizacji oraz wymianę istniejących latarni na energooszczędne oraz dodanie nowych.

Wszystkie powyższe elementy mają nadać centrum miasta nowy estetyczny wygląd.

Miasto chce stworzyć tym projektem przyjazną przestrzeń dla każdego, miejsce aktywności i integracji lokalnej społeczności.

Dodatkowym założeniem jest zniwelowanie negatywnego działania temperatury oraz ocieplenia klimatu (wyspa ciepła) poprzez zastosowanie materiałów o kolorystyce słabiej pochłaniającej ciepło oraz zacienienie obszarów dzięki dodatkowym nasadzeniom. Realizacja inwestycji skutkować będzie wzrostem powierzchni biologicznie czynnej na placu o ok. 20%.

Inwestycja uwzględnia potrzeby lokalnych przedsiębiorców, w tym: utworzenie ogródków gastronomicznych, budki handlowo-usługowe oraz lokalny handel. Wzdłuż elewacji budynków utworzone zostaną szerokie drogi dojazdowe ułatwiające transport towarów dla lokalnych przedsiębiorców.

Miasto na to zadanie chce pozyskać fundusze europejskie.

tarnobrzeg plac głowackiego centrum rynek

Wizualizacja

tarnobrzeg plac głowackiego centrum rynek

Wizualizacja

tarnobrzeg plac głowackiego centrum rynek

Wizualizacja

tarnobrzeg plac głowackiego centrum rynek

Wizualizacja

tarnobrzeg plac głowackiego centrum rynek

Wizualizacja

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top