Inwestycje

Turecka firma wybuduje odcinek S19 Jawornik-Lutcza. Powstanie najdłuższy tunel na Podkarpaciu

jawornik lutcza s19
fot. GDDKiA

S19/Jawornik-Lutcza. Oferta Kolin İnsaat Turizm Sanayi ve Ticaret została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 między Jawornikiem a Lutczą.

Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy.

Przetarg

Przypomnijmy, postępowanie przetargowe wszczęto 30 czerwca 2022 r. Otwarcie ofert nastąpiło 23 września 2022 r. W przetargu złożono siedem ofert:

  • Koli̇n İnşaat Turi̇zm Sanayi̇ ve Ti̇caret – 1 849 563 300 zł
  • Gülermak/Budimex – 1 909 653 720 zł
  • Stecol – 1 930 397 201,62 zł
  • PORR – 2 160 236 700 zł
  • NDI/NDI Sopot/Doğuş İnşaat ve Ticaret – 2 700 832 938,51 zł
  • Nurol İnşaat ve Ticaret – 2 772 879 697,03 zł
  • Mostostal Warszawa/Acciona Construccion – 2 863 008 747,50 zł

Sprawdzenie i ocenę złożonych ofert GDDKiA przeprowadziło według czterech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, budynków technicznych oraz instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 proc.), a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na tunele oraz konstrukcje oporowe w tym portale tuneli (10 proc.).

W toku prowadzonej weryfikacji ofert, w listopadzie 2022 r., zwrócono się do jednego z wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty (tzw. pytania techniczne). Wówczas na czynność wezwania do wyjaśnień wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która uwzględniła odwołanie. Nie zgadzając się z wyrokiem KIO, w styczniu 2023 r., GDDKiA złożyła skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd wyrokiem z 27 września 2023 r. przychylił się do argumentów GDDKiA i uznał zasadność zadania pytań technicznych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Kolin  İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret.

Wykonawca zaoferował zrealizowanie zadania za kwotę 1 849 563 300 zł brutto w terminie 59 miesięcy, przedłużając okres gwarancji o 5 lat.

Zakres prac

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Projektuj i buduj.

Odcinek szlaku Via Carpatia pomiędzy Jawornikiem i Lutczą, o długości ok. 5,2 km, poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Długość tego obiektu to około 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel o długości niemal 3 km pod górą Kamieniec. Będzie to najdłuższy z trzech tuneli jakie powstaną w województwie podkarpackim w ciągu S19.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 5,2 km, o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt.

W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik w kierunku Barwinka. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi kolidujące z inwestycją a także infrastruktura techniczna.

Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych.

jawornik lutcza s19 mapa

GDDKiA

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Jawornik – Lutcza przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, charakterystycznej dla fliszu karpackiego. Wykonane w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża wykazało bardzo zmienne warunki geologiczne wzdłuż projektowanego odcinka. Teren przyszłej inwestycji charakteryzuje się również różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W rejonie tunelu dominują obszary leśne i nieużytki.

Tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz wykonano sieć monitoringu geotechnicznego, obejmującą obszary osuwiskowe oraz obszary predysponowane osuwiskowo.

Ponieważ trasa S19 przebiegać będzie po terenie, zarówno zróżnicowanym wysokościowo jak i charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną, na etapie budowy konieczne zatem będzie zabezpieczenie stwierdzonych osuwisk oraz terenów predysponowanych osuwiskowo.

Via Carpatia

Ten szlak to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Oznacza to, że połączyliśmy nie tylko stolice województwa podkarpackiego i lubelskiego. Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4. Kolejne 72,9 km trasy Via Carpatia są w realizacji, czyli w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do ZRID. Na etapie przetargu są ostatnie dwa odcinki S19 o łącznej długości 11,6 km.

A tak dokładnie przedstawia się stan realizacji szlaku Via Carpatia w naszym województwie: 

  • 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),
  • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, na etapie opracowywania dokumentacji do ZRID: Domaradz – Krosno oraz na etapie uzyskiwania ZRID: Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),
  • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top