Praca

Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych? Jest projekt ustawy

ulga urlop samozatrudnieni jednoosobowa działalnosć

Senatorowie nie zaproponowali w środę poprawek do projektu zmian w Prawie Przedsiębiorców, wprowadzającego tzw. ulgę na wypoczynek dla samozatrudnionych. Projekt trafi teraz do trzeciego czytania (głosowania).

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów. Przewiduje przyznanie samozatrudnionym ulgi w postaci obniżenia o 50 proc. składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku w jednym wybranym miesiącu w danym roku kalendarzowym (ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych).

Przedstawiciel wnioskodawców Krzysztof Kwiatkowski (niez.) podkreślił, że projekt dotyczy rzeczy fundamentalnych, a mianowicie gwarantowanego pracownikom przez konstytucję prawa do wypoczynku. „Ustawowe gwarancje prawa do wypoczynku powinny objąć także osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, co w polskim systemie prawnym nie ma miejsca” – powiedział. Wskazał, że projekt ustawy „poprawia tę jawną niesprawiedliwość”.

Dodał, że często pracownicy są zmuszani przez dotychczasowych pracodawców do przejścia na samozatrudnienie. Jednocześnie zaznaczył, że proponowana ulga umożliwi samozatrudnionym redukcję kosztów w czasie urlopu.

Józef Zając (PiS) dopytywał, czy podczas korzystania z ulgi przedsiębiorca będzie mógł normalnie świadczyć usługi czy sprzedawać towary. Adam Szejnfeld (KO) dociekał, czy rozważane jest rozszerzenie ulgi o osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, w momencie gdy – zgodnie z zapowiedziami – wszystkie takie umowy zostaną oskładkowane. Z kolei wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) zwróciła uwagę na problem samozatrudnionych matek, które nie mają takich samych praw, jak osoby na etacie.

Kwiatkowski wyjaśnił, że ubezpieczyciel będzie mógł weryfikować, czy ulga na wypoczynek jest prawidłowo wykorzystywana. Zgodził się z potrzebą analogicznej ulgi dla osób na umowie zlecenie i rozważeniem kolejnych uprawnień.

W związku z brakiem poprawek projekt trafi do trzeciego czytania (głosowania), które odbędzie się pod koniec posiedzenia.

Zgodnie z senackim projektem, warunkiem skorzystania z ulgi ma być prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły przez okres przekraczający pół roku. Przychód z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chęci skorzystania z ulgi nie może być wyższy niż 60 tys. zł. Beneficjentem ulgi nie będą mogli być przedsiębiorcy opłacający składki KRUS.

Żeby skorzystać z ulgi, trzeba będzie zgłosić taki zamiar do 10. dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym realizowane będzie prawo do wypoczynku.

Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne do pełnej wysokości będzie finansować budżet państwa za pośrednictwem ZUS. W projekcie szacuje się, że z ulgi mogłoby skorzystać 1,2 mln samozatrudnionych, co kosztowałoby budżet państwa ok. 320 mln zł.

Przepisy miałyby wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top