Biznes

Zakładanie firmy tylko przez internet (online)? Jest taki projekt

rejestracja firma zakładanie działalność gospodarcza gdzie

Projekt ustawy przewidujący zakładanie firmy tylko online trafił do konsultacji – wynika z informacji zamieszczonej w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Opublikowany projekt przewiduje również poszerzenie zakresu informacji udostępnianych za pośrednictwem CEIDG.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, proponowane w projekcie rozwiązania koncentrują się na realizacji postulatów przedsiębiorców zebranych w dotychczasowym okresie obowiązywania ustawy o CEIDG i PIP. Zarówno przedsiębiorcy jak i inni użytkownicy CEIDG wskazują, jak istotna jest możliwość załatwienia spraw i odnalezienia informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w jednym miejscu, w ramach jednego konta – podkreślono.

Rejestracja firmy przez internet (online): co przewiduje projekt ustawy?

Projekt przewiduje m.in. składanie wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line, a tym samym rezygnacją z formy papierowej. „Należy zaznaczyć, że rozwiązanie to jest oczekiwanym następstwem postępującej elektronizacji usług publicznych, natomiast aby wyjść naprzeciw potrzebom obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych, planowane jest rozłożenie procesu całkowitej elektronizacji w czasie” – podano.

Przenoszenie wszelkich usług do internetu wiąże się ogólnoświatowym trendem i dotyczy większości branż. Jeszcze jakiś czas temu dość silny opór stawiała branża bukmachera, dziś bukmacherzy online, których jest już ponad 20, zdecydowanie zdominowali rynek zakładów bukmacherskich. Punkty stacjonarne są już coraz rzadziej spotykane i mają raczej wizerunkowe znaczenie niż faktyczne generowanie ruchu.

Zgodnie z uzasadnieniem projekt ustawy ma na celu uproszczenie procesu rejestracji i stworzenie jednego miejsca (CEIDG) do publikacji informacji o spółce cywilnej, rezygnację z formy papierowej wniosków o wpis w CEIDG, a także elektronizację i rozszerzenie zakresu informacji w CEIDG o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach.

Projektowana zmiana umożliwi ponadto automatyzację procesów oraz wymianę danych przez integrację CEIDG z innymi systemami informatycznymi, a także zwiększenie efektywności i optymalizacji procesów dotyczących rejestru CEIDG oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), w tym poszerzy katalog dokumentów, które można dołączyć do wniosku o wpis, np. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług (VAT-Z) – podano.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top