Biznes

Ciech Sarzyna po kontroli Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Są zaległości podatkowe

ciech nowa sarzyna podatki kontrola urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Rzeszowie przeprowadził w spółce Ciech Sarzyna z Grupy Ciech kontrolę rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, w wyniku której ustalił kwotę zobowiązania podatkowego na 6,4 mln zł plus odsetki (obecnie ok. 2,9 mln zł) – podał Ciech w komunikacie.

Po przeprowadzeniu postępowania Urząd zakwestionował prawo do rozliczenia straty podatkowej z udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od Ciechu oraz prawo do zaliczenia w koszty podatkowe opłaty za znak towarowy.

Ciech Sarzyna oraz doradcy tej spółki nie zgadzają się z takim podejściem. Spółka zależna od Ciechu zamierza podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r.

„Decyzja na kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości 6,4 mln zł jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Niemniej jednak, spółka zależna rozważy zasadność zapłaty kwoty określonej w decyzji oraz dodatkowo odsetek za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą ok. 2,9 mln zł – razem ok. 9,3 mln zł, pomimo tego, iż nie zgadza się z decyzją” – czytamy w komunikacie.

„Urząd natomiast uznał argumenty spółki zależnej i odstąpił od kwestionowania jako koszt podatkowy odsetek od otrzymanych pożyczek” – dodano.

W zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału w spółce osobowej toczą się także spory podatkowe za 2016 rok w Ciech Sarzyna oraz innych spółkach zależnych od Ciechu.

Ciech informował wcześniej o utworzeniu rezerwy oraz odpisu aktywa w związku z tą sprawą. W czwartkowym komunikacie podał, że z kwoty zobowiązania podatkowego rezerwą objęte jest 7,4 mln zł, z czego rezerwa na podatek wynosi 5,1 mln zł.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top