News

Dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy

bezpieczeństwo pracy dofinansowanie zus

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników.

Dokumentację trzeba przekazać do 8 lipca. 

Od 6 czerwca można składać wnioski dotyczące dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy.

W tym roku, odbywać się to będzie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: prewencja.zus.pl. Na konkurs w skali całego kraju przeznaczono łącznie aż 90 mln zł.

W ubiegłym roku z Podkarpacia złożonych zostało 175 wniosków a łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 4,7 mln zł.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka – informuje Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

 Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się m.in. w następujących obszarach technicznych:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • środki ochrony indywidualnej

Nie każdy płatnik może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu – dodaje Wojciech Dyląg.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top