News

Dworek w Wolicy (Gmina Jasło) wystawiony na sprzedaż

wolica dworek gmina jasło
fot. Powiat jasielski

Dworek/Wolica. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego „Zabytkowy Zespół dworsko – parkowy w Wolicy”.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 300/48 o pow. 1,6285 ha, położona w miejscowości Wolica, Gmina Jasło.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00051665/3.

Opis Nieruchomości:

Działka ewid. nr 300/48 o pow. 1,6285 ha położona w miejscowości Wolica, Gmina Jasło, stanowi zespół dworsko – parkowy w skład którego wchodzą:

  • dwór
  • spichlerz dworski
  • postument kapliczki
  • park z drzewostanem

Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie nr A-898 z dnia 30 stycznia 1985 r.

Działka zlokalizowana jest w terenie o łagodnym spadku w kierunku północnym, część zachodnia działki posiada spadek w kierunku północno-zachodnim. Wschodnia część działki została zniwelowana pod boisko do piłki ręcznej oraz boisko do piłki koszykowej z nawierzchnią asfaltową.

W centralnej części działki znajduje się budynek dworu, w północno wschodniej części działki zlokalizowany jest budynek byłego spichlerza dworskiego. W części wschodniej działki znajdują się pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim.

Murowany budynek dworu powstał prawdopodobnie w latach osiemdziesiątych XIX wieku.

dworek wolica

fot. Powiat Jasielski

Składa się z poziomu piwnic, parteru, pierwszego piętra oraz nieużytkowego strychu. Budynek zachowuje w dużym stopniu pierwotną strukturę zabytkową. Zaprojektowany został z korpusem frontowym i skrzydłem tylnym. W północno zachodnim narożniku budowli znajduje się sześcioboczna altana wykonana w konstrukcji drewnianej. Dach kryty blachą.

Na poziomie parteru znajdują się: pokoje mieszkalne, zaplecze kuchenne oraz łazienka. Holl posiada historyczne drewniane schody wewnętrzne, które mają szczególne walory historyczne. Na pierwszym piętrze mieszczą się pokoje mieszkalne, łazienka oraz strych.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 627 m2.

Do roku 2020 r. budynek był użytkowany przez Dom Dziecka i pełnił funkcje mieszkalną.

źródło: Powiat Jasielski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top