Poradnik

Fotowoltaika – co zmieni się w 2022 roku?

fotowoltaika zmiany 2022 kalkulator

Nieuchronne zmiany w prawie, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2022 roku spowodują, że dotychczasowy sposób rozliczeń energii elektrycznej stosowany w sektorze fotowoltaiki przestanie obowiązywać. W jego miejsce pojawi się tzw. net billing. Będzie on jednak dotyczył tylko tych prosumentów, którzy od wymienionej daty zostaną uwzględnieni w nowym systemie. Dla pozostałych natomiast zaproponowano okres przejściowy. Wyjaśniamy, co dokładnie się zmieni.

Zmiany w fotowoltaice coraz bliżej

Rok 2022 to czas sporych zmian, które pojawią się w sektorze fotowoltaicznym. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Regulacje, które pojawią się od 1 kwietnia 2022 zakładają wprowadzenie nowych sposobów rozliczenia energii wyprodukowanej przez prosumenta. Zostaną zniesione opusty, a na ich miejsce pojawi się net billing.

Osoby, które przed wejściem zmian w życie, a więc do dnia 31 marca 2022 złożą poprawnie wypełnione oświadczenie i zgłoszenie z prośbą o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej, będą mogły wciąż korzystać z atrakcyjnych opustów przez okres kolejnych 15 lat. Dokument należy złożyć do tego terminu do Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Nie liczy się moment jego rozpatrzenia, a jedynie data jego dostarczenia. Osoby, które zdążą to zrobić, będą mogły zatem jeszcze długo korzystać ze starych zasad, które są finansowo zdecydowanie bardziej korzystną opcją.

Jak było dotychczas?

Oprócz możliwości wyprodukowania własnego prądu do zasilania całego domu, możliwe do tej pory było oddawanie do sieci nadwyżki (wytworzonej najczęściej wiosną i latem) i odebranie jej w razie potrzeby np. w miesiącach zimowych. Przy dużym nasłonecznieniu i małym zapotrzebowaniu na energię, nadwyżka jest oddawana do sieci elektrycznej, ponieważ możliwości jej gromadzenia są po prostu dość kosztowne. Z drugiej strony, instalując moduły fotowoltaiczne zwraca się uwagę na to, aby ich moc była adekwatna do zapotrzebowania w przeciętnych warunkach nasłonecznienia. Dotychczas większość oddanego do sieci prądu (80% lub w przypadku nieco większych instalacji 70%) można było odebrać za darmo w momencie, gdy istniało na to zapotrzebowanie.

Jak będzie niedługo?

Główna zmiana, jaka wejdzie od 1 kwietnia 2022 roku, zakłada zmianę zasad w rozliczeniach energii elektrycznej. Prosument nie będzie już przekazywał nadwyżki energii do sieci, ale będzie ją tam sprzedawał. Następnie w razie zapotrzebowania musi ją ponownie zakupić. Tym samym do rozliczeń będzie używać się wartości energii elektrycznej w pieniądzu, a więc w złotówkach, a nie jak do tej pory w kilowatogodzinach. Warto zwrócić uwagę, że cena sprzedaży nadwyżek będzie wyraźnie określona i nie będzie konieczności płacenia od niej dodatkowych podatków. Natomiast sam zakup w momencie, w którym instalacja produkuje mniej prądu, będzie odbywał się po cenach rynkowych, zawierających w sobie VAT, akcyzę i inne opłaty (OZE, kogeneracyjną i dystrybucyjną).

Jaki wpływ będą miały zmiany?

Według ekspertów wprowadzenie tych zmian będzie miało niekorzystny wpływ na szybkość zwrotu kosztów inwestycji w przypadku gospodarstw domowych. Oszczędności tym samym będą mniejsze. Aby dowiedzieć się, jak te zmiany wpłyną na konkretnych przyszłych właścicieli przydomowych mikroinstalacji, warto skorzystać z takich narzędzi jak np. kalkulator fotowoltaiki. W ten sposób z łatwością można policzyć opłacalność instalacji.

Zmiany w przepisach w mniejszym stopniu dotkną jednak przedsiębiorstw. Otwiera to między innymi możliwości związane ze sprzedażą nadwyżek energii elektrycznej nie tylko operatorom sieci, ale również innym podmiotom. Tym samym stanie się bardziej opłacalne jej magazynowanie i sprzedaż w momencie największego zapotrzebowania na rynku.

Atrakcyjny dla gospodarstw domowych sposób odliczeń już wkrótce przestanie obowiązywać. Nie dziwi więc fakt, że wiele osób stara się, aby zdążyć uruchomić instalację na własnym domu przed 1 kwietnia 2022 i skorzystać z okresu przejściowego.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top