Inwestycje

Podkarpacie. Nowe inwestycje drogowe w przygotowaniu. Odcinki S19, S74 i obwodnice

s19 via carpatia s74 obwodnica podkarpacie
fot. GDDKiA

Realizację inwestycji drogowych poprzedza złożony i długotrwały proces prac przygotowawczych. Dlatego też budując nowe odcinki dróg, równolegle GDDKiA przygotowuje kolejne, by płynnie przechodzić do ich realizacji. Na Podkarpaciu aktualnie przygotowywane są m.in. kolejne odcinki S19, drogę ekspresową S74 i nowe obwodnice miast.

S19 Rzeszów – Barwinek

W przygotowaniu jest ok. 74-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Babica do granicy państwa w Barwinku. Dla dwóch odcinków (Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla) ogłoszone zostały już przetargi na realizację (w formule Projektuj i buduj), zaś na pozostałych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe (KP). Dużym wyzwaniem jest przeprowadzanie badań geologicznych w tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie:

 • S19 Babica – Iskrzynia (35,6 km) – w przygotowaniu
 • S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe (10,3 km) – przetarg na realizację (P&B)
 • S19 Miejsce Piastowe – Dukla (10,1 km) – przetarg na realizację (P&B)
 • S19 Dukla – Barwinek (granica państwa) (18,1 km) – w przygotowaniu

S19 Babica – Jawornik

Prace przygotowawcze dla odcinka S19 od węzła Babica do Jawornika (z tymczasowym łącznikiem z DK19) znajdują się w fazie końcowej. 12 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) a 31 marca br. posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), na którym rozpatrzono i przyjęto Koncepcję programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Obecnie trwają prace  przygotowawcze w ramach kolejnego etapu inwestycji, tj. opracowaniem dokumentów do ogłoszenia przetargu na realizację przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S19 w systemie Projektuj i buduj, co planowane jest na przełomie II i III kwartału tego roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości 11,6 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu  kierunkach (plus pas awaryjny). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z DP1931R Żarnowa – Niebylec oraz tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w m. Jawornik. Powstaną także obiekty inżynierskie, MOP Jawornik (w kierunku Rzeszowa), urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane zostaną również kolidujące drogi poprzeczne, cieki, a także infrastruktura techniczna.

S19 Jawornik – Domaradz

Prace przygotowawcze dla tego odcinka znajdują się na etapie przygotowania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania KP wynosi około 85 proc. (m.in. zakończono prace związane z wykonaniem wierceń geologicznych – rozpoznaniem budowy geologicznej podłoża gruntowego). Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest w połowie 2021 r., natomiast przetarg na realizację w systemie Projektuj i buduj został zaplanowany na I kwartał 2022 r. Odcinek będzie miał długość 11,85 km.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny) wraz z węzłem Domaradz na skrzyżowaniu z DW886 Domaradz – Sanok. W ramach zadania powstaną obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, dwa tunele o długości ok. 2,9 km i 0,99 km, MOP Jawornik (w kierunku Barwinka) oraz Obwód Drogowy Domaradz. Wybudowane zostaną także urządzenia BRD oraz ochrony środowiska, a drogi poprzeczne, cieki i infrastruktura techniczna zostaną przebudowane. Oddanie do ruchu tego najbardziej skomplikowanego pod względem technologicznym odcinka drogi ekspresowej S19, wymagającego m.in. przeprowadzenia prób odbiorowych tuneli, planowane jest na 2029 rok.

S19 Domaradz – Iskrzynia

Prace przygotowawcze dla tego odcinka znajdują się na etapie przygotowania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania KP wynosi 95 proc. Ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj planowane jest w IV kwartale br. Ten odcinek S19 będzie miał długość 12,5 km.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu (plus pas awaryjny) w obu kierunkach. W ramach zadania powstaną obiekty inżynierskie, Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Zagórze (po obu stronach jezdni) oraz urządzenia BRD i ochrony środowiska. Przebudowane zostaną również drogi poprzeczne, cieki i infrastruktura techniczna.

S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest w III kwartale br. Zakres inwestycji dotyczy budowy 10,3 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny) wraz z węzłami drogowymi: Iskrzynia na połączeniu z DK19 oraz Miejsce Piastowe na skrzyżowaniu z DK28. W ramach zadania wybudowany zostanie także m.in. Obwód Drogowy Miejsce Piastowe oraz obiekty inżynierskie (2 estakady, 5 wiaduktów drogowych, 11 mostów, przejście nad S19 dla zwierząt średnich, 2 przejścia dla zwierząt pod obiektem inżynierskim). Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj. Zawarcie umowy planowane jest w III kwartale br. Zakres inwestycji dotyczy budowy 10,1 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z węzłem drogowym Dukla. W ramach prac powstanie także para Miejsc Obsługi Podróżnych Równe (MOP kat. I) i obiekty inżynierskie (3 estakady, 5 wiaduktów, 6 mostów, przejście górne dla dużych zwierząt, 3 przejścia dolne dla zwierząt, 2 przepusty). Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

S19 Dukla – Barwinek

To ostatni odcinek trasy Via Carpatia na terytorium Polski – graniczący bezpośrednio ze Słowacją w Barwinku. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Zasadnicze prace geologiczne zostały już zakończone. Na 18-kilometrowym odcinku wykonano w ramach robót geologicznych ponad 23 kilometry otworów badawczych. Do tego zamontowano instalacje służące do monitoringu szeregu osuwisk znajdujących się na trasie. Obecnie trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji. Zakończenie prac związanych z jej odbiorem nastąpi na przełomie II i III kwartału 2021 r. Kolejny etap, jakim będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji systemem Projektuj i buduj, zaplanowano na I kwartał 2022 r.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W ramach zadania powstanie węzeł drogowy Barwinek na połączeniu z DK19 oraz obiekty inżynierskie. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

Obwodnice w przygotowaniu

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla trzech zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji (STEŚ-R: Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych). Pozostałe inwestycje są na etapie przetargu:

 • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: 33 miesiące),
 • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: 33 miesiące),
 • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: 33 miesiące),
 • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – trwa przetarg na opracowanie dokumentacji STEŚ-R (jesteśmy po wyborze najkorzystniejszej oferty),
 • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po otwarciu ofert),
 • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową,
 • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową,
 • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową.

Inne duże zadania drogowe w przygotowaniu

Na etapie opracowania dokumentacji są także kolejne duże zadania drogowe, jak rozbudowa DK73 na odcinku Pilzno – Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostku, Kołaczyc i Jasła, budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko oraz rozbudowa drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka.

Dla tej ostatnie inwestycji, dobudowy drugiej jezdni na odcinku ok. 15 km pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ oraz Jasionka, opracowano już Koncepcję programowa. Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Na etapie przygotowania jest również droga ekspresowa S74 na odcinku Opatów – Nisko, dla której opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego (SK) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę wariantów przebiegu S74 zarekomendowanych na etapie SK, a także zorganizował spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Akcja informacyjna odbyła się w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego.

Aktualnie trwają prace projektowo-analityczne związane m.in. z doszczegółowieniem rozwiązań projektowych poszczególnych wariantów, analizą zagrożenia powodziowego oraz wielokryterialną analizą porównawczą wariantów przebiegu inwestycji. Analiza ta przeprowadzana jest, aby umożliwić uszeregowanie wariantów przebiegu trasy tak, aby ostatecznie możliwe było wskazanie we wniosku o decyzję środowiskową tego optymalnego. Warianty analizowane są pod względem środowiskowym, ekonomicznym, technicznym i społecznym.

Ostateczne ustalenie przebiegu drogi nastąpi w drodze decyzji DŚU wydawanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która określi trasę drogi oraz w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wydawanej przez Wojewodę Podkarpackiego, która ustali lokalizację drogi i zatwierdzi granice inwestycji.

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy odcinka DK73 Pilzno – Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Wykonany i zatwierdzony został STEŚ. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowany i złożony został także raport oceny oddziaływania na środowisko.

s19 via carpatia s74 obwodnica podkarpacie

Mapa GDDKiA

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top