Biznes

Podkarpacie wykonało „kosmiczny ruch”. Inkubator ESA BIC rozpoczął działalność

inkubator esa bic kosmiczny podkarpackie
fot. Michał Hubala

Inkubator ESA BIC rozpoczął swoją działalność na Podkarpaciu.

Będzie on wykorzystywał technologie kosmiczne w różnych sektorach gospodarki oraz wspierał rozwój przedsiębiorczości. Inkubator rozpoczął funkcjonowanie w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym „Aeropolis” w podrzeszowskiej Jasionce.

Inauguracja inkubatora miała miejsce podczas Dni Przemysłu Kosmicznego odbywających się na Podkarpaciu. W panelach zorganizowanych w drugim dniu przedsięwzięcia uczestniczyli między innymi: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch, prof. Grzegorz Wrochna – prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz prof. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Nowy inkubator jest zlokalizowany na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego i jest już 27. takim przedsięwzięciem ESA BIC, która tworzy sieć inkubatorów w Europie z wykorzystaniem środków krajowych oraz pochodzących z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki temu start-upy uczestniczące w procesie inkubacji będą miały szansę na komercjalizację swoich pomysłów.

inkubator esa bic kosmiczny podkarpackie

fot. Justyna Piekło

Beneficjentami programu mogą być mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku nie dłużej niż 5 lat. Proces inkubacji każdego ze start-upów może potrwać maksymalnie do dwóch lat. W okresie 5 lat, łącznie 10 start-upów otrzyma wsparcie z ramienia konsorcjum regionalnego województwa podkarpackiego. Ponadto w ramach ESA BIC Poland zapewniony będzie dostęp do europejskiej sieci ośrodków inkubacyjnych ESA BIC oraz promocja projektu na arenie międzynarodowej.

Wsparcie otrzymają start-upy, których przedsięwzięcia są związane z branżą kosmiczną i będą wykorzystywać technologie pochodzące z sektora kosmicznego dla potrzeb innych branż (spin-off), lub zaproponują rozwiązania mogące mieć zastosowanie dla branży kosmicznej (spin-in). Start-upom zostanie udostępniona na preferencyjnych warunkach przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dostęp do biur i infrastruktury technicznej w Inkubatorze Technologicznym w Jasionce.

ESA BIC zapewnia wsparcie w postaci finansowania bezzwrotnego w wysokości 50 tys. euro oraz finansowania zwrotnego do 50 tys. euro.

Ponadto przedsiębiorcy mogą liczyć na bezpłatne doradztwo o charakterze biznesowym i wsparcie ekspertów, które zapewniają: RARR oraz partnerzy Konsorcjum Województwa Podkarpackiego – Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Rectangle, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, Polskie Zakłady Lotnicze, Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych, SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski, Olimp Laboratories oraz EXATEL. Ponadto ESA BIC Poland zapewnia start-upom dostęp do europejskiej sieci swoich ośrodków inkubacyjnych i promocję projektów na arenie międzynarodowej.

Przy okazji inauguracji nowego inkubatora, nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu pod nazwą „Dane satelitarne i infrastruktura danych przestrzennych dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach”, który będzie realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: marszałek Władysław Ortyl, rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik oraz prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna.

Proces wyboru startupów do inkubatora będzie opierał się na dwuetapowej ocenie.

Weryfikację formalną będzie przeprowadzała komisja Tender Opening Board – „TOB”, złożona z przedstawicieli Konsorcjum Regionalnego Województwa Podkarpackiego oraz przedstawicieli ARP. Drugi etap oceny merytoryczny jest kluczowy. Podejmowana jest decyzja o przyjęciu do inkubatora.

Model funkcjonowania inkubatora ESA BIC Poland opiera się na systemie rozproszonym polegającym na współdziałaniu Lidera Konsorcjum Krajowego oraz dwóch Konsorcjów Regionalnych, z których każde samodzielnie realizować będzie proces inkubacji. Lider Konsorcjum Krajowego – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie koordynował działania wspólne Konsorcjów Regionalnych oraz współpracował z ESA.

Na terenie Województwa Podkarpackiego powołano Konsorcjum Regionalne, które liczy 14 Członków. Liderem konsorcjum jest Województwo Podkarpackie.

Do zadań ESA BIC Poland będzie należało między innymi: promowanie przedsiębiorczości, wspieranie współpracy pomiędzy nauką, biznesem oraz administracją, działania wzmacniające współpracę międzynarodową oraz wsparcie dla sektora MŚP.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top