Biznes

Propozycja UOKiK odnośnie spłaty kredytów

spłata kredytu koronawirus

W ramach rozwiązań łagodzących ekonomiczne skutki epidemii koronawirusa UOKiK proponuje, żeby po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę, instytucja finansująca zawieszała umowę kredytu konsumenckiego lub hipotecznego na rok – wynika z propozycji zmian w prawie, do których dotarł PAP Biznes. UOKiK proponuje także ustalenie cen maksymalnych na niektóre produkty i usługi.

Zgodnie z propozycją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawieszenie wykonania umowy następowałoby z dniem złożenia wniosku przez kredytobiorcę. W okresie zawieszenia kredytobiorca nie byłby zobowiązany do wykonywania płatności wynikających z umowy. Jednocześnie okres zawieszenia umowy nie byłby traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie uległyby przedłużeniu o zawieszenie wykonywania umowy.

UOKiK zaproponował także, żeby właściwy minister, po konsultacjach z innymi resortami, mógł „ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych”.

Propozycje UOKiK nie zostały na razie ujęte w projekcie specustawy, która ma przeciwdziałać ekonomicznym skutkom epidemii koronawirusa, ale jak wynika z wpisu na Twitterze minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, mają się w nim znaleźć.

„Przepisy w tej chwili są włączane w treść głównej ustawy. Piszemy ją pod presją czasu – dlatego niektóre przepisy jeszcze nie są włączone w treść główną. Ale – jak i pozostałe, które wysłaliśmy do konsultacji – będą częścią pakietu” – napisała minister.

Specustawa wprowadza w życie m.in rozwiązania proponowane przez rząd w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. (PAP Biznes)

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top