Inwestycje

S19 Rzeszów-Babica: trwają badania archeologiczne. Odkryto 11 grobów kultury ceramiki sznurowej

s19 rzeszów babica

Na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Babica trwają badania archeologiczne, w trakcie których odkryto m.in. 11 grobów kultury ceramiki sznurowej – poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Rzeczniczka dodała, że pierwotny obszar badań archeologicznych na tym odcinku obejmował 261,5 ara na czterech stanowiskach zlokalizowanych w Niechobrzu, Lutoryżu (dwa stanowiska) i Babicy.

„Decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obszar do badań został poszerzony do 1 533,01 ara. W trakcie nadzoru archeologicznego odkryto też dodatkowe stanowisko w miejscowości Mogielnica o powierzchni 83,80 ara, które zostało poszerzone do 143,25 ara” – podała Rarus.

Podczas prac archeologicznych odkryto obiekty pradziejowe związane z osadami, takie jak jamy osadowe, paleniska, dołki posłupowe, które datowane są na epokę neolitu i epokę brązu, epokę wpływów rzymskich, okresu lateńskiego, kulturę łużycką, kulturę przeworską, wczesnego średniowiecza, okresu nowożytnego oraz niekreślone chronologicznie.

s19 odkrycie archeologiczne groby

GDDKiA

Jak zaznaczyła rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA, dodatkowo, na obszarze stanowiska w miejscowości Mogielnica, odkryto 11 grobów kultury ceramiki sznurowej z okresu neolitu, składających się z szybu wejściowego, jamy grobowej i łączącego je korytarzyka.

„Pierwotnie przykryte były nasypem kurhanowym, który nie zachował się do naszych czasów. Groby były bogato wyposażone w narzędzia krzemienne, grociki krzemienne do strzał, topory i siekiery kamienne. Ponadto znaleziono liczny materiał ceramiczny zdobiony odciskami sznura. Archeolodzy datują stanowisko na okres przełomu neolitu i epoki brązu (2600-2300 przed Chrystusem)” – podała Rarus.

s19 groby odkrycie rzeszów babica

GDDKiA

Jak podkreśliła rzeczniczka, groby bez wątpienia tworzyły cmentarzysko kurhanowe zlokalizowane na kilku sąsiadujących ze sobą wzniesieniach. Pochówki najczęściej były pojedyncze lub podwójne. W jednym przypadku udokumentowano szczątki trzech osób, jednak z bardzo słabo zachowanymi kośćmi.

Rarus podkreśliła, że wszystkie znaleziska zostaną teraz poddane wnikliwej analizie i szczegółowo opracowane przez specjalistów zajmujących się tym etapem pradziejów. „Materiały z badań zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie” – dodała.

Badania archeologiczne na odcinku S19 trwają od 10 marca br. Do tej pory zakończyły się tylko na jednym stanowisku w Niechobrzu.

„Na pozostałych stanowiskach badania nadal trwają z uwagi na ich rozszerzenia, a także na problemy z dostępnością do terenu z powodu przebiegu przez teren stanowisk czynnej sieci gazowej wysokiego ciśnienia” – zaznaczyła Rarus.

Badania archeologiczne wykonuje konsorcjum archeologiczne: APB THOR i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top