Biznes

Śnieżka notuje spadek zysku netto w III kw. 2022 r. o 14,3%

śnieżka wynik finansowy 2022 kwartał

Śnieżka w trzecim kwartale 2022 r. odnotowała spadek zysku netto o 14,3 proc. rdr i wyniósł 19,9 mln zł.

Grupa w tym okresie wypracowała 247,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 2,8 proc. rdr – wynika z raportu kwartalnego Śnieżki. Konsensus PAP Biznes zakładał 18 mln zł zysku netto j.d. i 230,1 mln zł przychodów.

Zysk EBITDA w trzecim kwartale 2022 r. wyniósł 41 mln zł (wzrost o 2,9 proc. rdr), a zysk EBIT 31,8 mln zł (wzrost o 3,8 proc. rdr).

Analitycy oczekiwali zysku EBITDA na poziomie 37,8 mln zł, a zysku EBIT w wysokości 28,3 mln zł.

Narastająco, po trzech kwartałach 2022 r., przychody grupy wyniosły 651 mln zł (+0,1 proc. rdr), EBITDA 101,4 mln zł (-1,9 proc. rdr), EBIT 74,1 mln zł (-3,2 proc. rdr), a zysk netto j.d. 39,9 mln zł (-33,2 proc. rdr).

„Na wysokość zysku netto grupy osiągniętego w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku wpływ miały przede wszystkim rosnące koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych kredytów), a także wzrost kosztów ogólnego zarządu i wyższy podatek dochodowy. Pozytywnie na wynik netto wpłynęło ograniczenie kosztów sprzedaży oraz niewielki wzrost przychodów ze sprzedaży” – napisano w raporcie.

Kluczowymi rynkami grupy są: Polska (z 68,4 proc. udziałem w strukturze przychodów) oraz Węgry (17,4 proc. udział).

Jak podano, w okresie trzech kwartałów 2022 r. w Polsce przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę wyniosły 445,7 mln zł i były o 2,6 proc. wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem.

„Wzrost wartości sprzedaży w Polsce (przy jednoczesnym spadku wartości rynku oraz jego wolumenu) wynikał przede wszystkim z: aktywności marketingowosprzedażowej, utrzymującej się migracji klientów w kierunku produktów premium oraz odpowiednio kształtowanej polityki cenowej (pricing)” – dodano.

Przychody na Węgrzech wyniosły 113,1 mln zł (-3,4 proc. rdr), w Ukrainie 53,1 mln zł (-15,2 proc. rdr), a na pozostałych rynkach zagranicznych 39,1 mln zł (+7,7 proc. rdr).

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku grupa osiągnęła niższe marże niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – marża brutto na sprzedaży spadła do 38,9 proc. z 40,4 proc., a marża zysku netto do 6,9 proc. z 9,9 proc.

„Na poziom marży brutto wpłynął przede wszystkim wzrost kosztu własnego sprzedaży, zwłaszcza cen surowców używanych do produkcji. Na marże zysku netto negatywnie przełożyły się ponadto wyższe koszty odsetkowe oraz kilkuprocentowy wzrost kosztów ogólnego zarządu” – napisano.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 39,1 mln zł i były o 54,7 proc. niższe niż w tym samym okresie ub.r. Największe nakłady zostały poniesione przez FFiL Śnieżka SA na budowę nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy.

Na koniec września 2022 r. wskaźnik dług netto/EBITDA dla grupy wyniósł 2,64.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce.

W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2021 r. miała 795 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top