Biznes

Do 28 lutego 2022 roku czas na złożenie PIT-28. Jakie są ulgi i odliczenia?

pit 28 do kiedy ulga odliczenie rozliczenie 2022

W poniedziałek, 28 lutego br. mija termin złożenia zeznania PIT-28 – przekazało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Zeznanie można złożyć elektronicznie i otrzymać szybszy zwrot nadpłaty podatku; w PIT-28 można przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego – dodano.

„Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 28 lutego 2022 r.” – poinformował resort finansów we wtorkowym komunikacie.

Jak dodano, zeznanie można złożyć elektronicznie i otrzymać szybszy zwrot nadpłaty podatku. Ponadto, rozliczając się na formularzu PIT-28, można korzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego.

MF przypomina, że zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2021 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych: z pozarolniczej działalności gospodarczej; z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Jak podało ministerstwo, zeznanie PIT-28 oraz PIT-28S (składane przez przedsiębiorstwo w spadku), składa się w terminie od 15 lutego do 28 lutego 2022 r. Zeznania PIT-28 za 2021 r. złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego 2022 r.

„Kwotę należnego ryczałtu za grudzień (lub ostatni kwartał) 2021 r. należy wpłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania PIT-28, tj. do 28 lutego 2022 r.” – czytamy.

MF przypomniało, że po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawowych w zeznaniu PIT-28, można skorzystać z ulg i odliczeń dotyczących m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne; straty z działalności gospodarczej; darowizn przekazanych m.in. na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19; a także ulg m.in. rehabilitacyjnej; na internet; termomodernizacyjnej; czy abolicyjnej.

Jak wskazał resort, jeśli podatnik prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co do zasady, nie przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem chyba, że spełnia warunki do wspólnego rozliczenia i złożył tzw. zerowy PIT-28 co oznacza, że m.in. przez cały rok podatkowy nie osiągnął on przychodów z prowadzonej działalności, ani nie poniósł kosztów uzyskania przychodów.

„Podatnicy rozliczający przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą złożyć PIT-28 poprzez usługę Twój e-PIT”- napisano.

Osoby rozliczające na formularzu PIT-28 dochody z działalności gospodarczej mogą złożyć zeznanie w formie elektronicznej przez system e-Deklaracje.

Zeznanie w formie papierowej należy złożyć w swoim urzędzie skarbowym lub przesłać pocztą pamiętając, aby zostało nadane w placówce pocztowej przed upływem 28 lutego 2022 r.

MF przypomina, że termin zwrotu nadpłaconego podatku z PIT-28 zależy od daty oraz sposobu jego złożenia: w przypadku zeznań złożonych w formie papierowej – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania; w przypadku zeznań złożonych w formie elektronicznej – nadpłata zwracana jest w terminie do 45 dni od dnia złożenia zeznania.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top