Biznes

ML System z zyskiem za 2022. Ale dużo mniejszym niż rok wcześniej

ml system

ML System odnotowało 0,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2022 r., w konsekwencji wzrostu przede wszystkim kosztów amortyzacji o 9,5 mln zł oraz kosztów finansowych o 5,1 mln zł, skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,2 mln zł i był niższy o 1,5 mln zł w porównaniu z 2021 r.

„Nie można jednak w tym kontekście zapominać o fakcie, że wciąż jesteśmy w intensywnym procesie inwestycyjnym, ukierunkowanym na optymalne wykorzystanie pojawiających się szans rynkowych. Realizacja strategii Nowej Ery Kwantowej przebiega zgodnie z harmonogramem – na bieżący rok zaplanowaliśmy uruchomienie linii produkcyjnej szyb Active Glass oraz zakończenie budowy nowej hali produkcyjnej o powierzchni prawie 20 000 m2” – powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,09 mln zł wobec 4,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 36,51 mln zł wobec 24,37 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 281,66 mln zł w 2022 r. wobec 188,81 mln zł rok wcześniej.

„W 2022 r. osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży, umocniliśmy naszą pozycję w segmencie BIPV, fotowoltaiki klasycznej dla energetyki zawodowej i MŚP. Perspektywy dla tego rynku pozostają sprzyjające, ponieważ przedsiębiorcy i jednostki publiczne poszukują przestrzeni do obniżki kosztów zużycia energii, inwestując w OZE. Konsekwentnie umacniamy pozycję firmy za granicą. Jesteśmy już obecni na 26 rynkach geograficznych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„W 2022 r. osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży w kwocie 281,7 mln zł, co oznacza 49,2-proc. wzrost w ujęciu rok do roku, potwierdzając naszą zdolność do realizowania celów strategicznych. Historycznie wysokie wartości osiągnęliśmy także na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA, które wzrosły – odpowiednio – o 39,1% do 37 mln zł oraz 49,6% do 36,5 mln zł. Systematycznie zwiększamy udział wysokomarżowych produktów – w tym w szczególności produktów Nowej Ery Kwantowej – w naszej strukturze sprzedażowej, dążąc równocześnie do poprawy rentowności działalności” – dodał prezes.

Spółka zwraca uwagę, że „zupełnie nowe możliwości” otwiera przed nią przyjęty w połowie marca 2023 r. przez Parlament Europejski projekt przepisów, które pozwolą przyspieszyć tempo renowacji budynków, zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisje gazów cieplarnianych. Zgodnie z tym projektem, od 2026 r. wszystkie nowe budynki zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych, a od 2028 r. wszystkie nowe budynki prywatne będą musiały być zeroemisyjne, wyposażone w technologie słoneczne.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 0,23 mln zł wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV).

Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2021 r. miała 189 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top