Biznes

Nowe terminy płatności składek ZUS w 2022 roku

składka zus 2022 termin do kiedy płatność

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany mają związek z wejściem w życie pakietu ustaw zwanych Polskim Ładem.

„Dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (m.in. urzędy gmin, miast) termin pozostanie bez zmian – do piątego dnia następnego miesiąca”.

Zwracamy uwagę, że dla pozostałych płatników składek – termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie.„Dla płatników składek posiadających osobowość prawną, m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji, itp. – będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca.”

„Natomiast do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej.”

Do końca 2021 r. osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (opłacające składkę wyłącznie za siebie) miały prawny obowiązek opłacania składek nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast w 2022 r. termin ten uległ wydłużeniu do 20. dnia następnego miesiąca.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Jeśli nie wiesz w jakiej wysokości masz zapłacić składkę ZUS w 2022 roku polecamy nasz wcześniejszy artykuł –> Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top