News

Ortyl: Na Podkarpaciu nie ma dyskryminacji osób ze środowiska LGBT przy podziale środków unijnych

władysław ortyl LGBT komisja europejska środki unijne

Na Podkarpaciu nie ma dyskryminacji osób ze środowiska LGBT przy podziale środków unijnych – zapewnia Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Władysław Ortyl odpowiedział na list Komisji Europejskiej zaniepokojonej przyjmowaniem przez niektóre samorządy uchwał intencyjnych dotyczących środowisk LGBT. Bruksela pyta czy w związku z tym nie dochodzi do dyskryminacji osób ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W odpowiedzi Marszałek Ortyl zapewnił, że powierzone Samorządowi zadania związane z realizacją RPO „prowadzone są z największą starannością, wnikliwością i dbałością, aby każdy członek lokalnej społeczności korzystający z interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego nie czuł się dyskryminowany z jakiekolwiek powodu”.

Marszałek podkreślił, że ubiegłoroczna uchwała Sejmiku Wojewódzkiego wyrażająca sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii LGBT ma charakter deklaracji światopoglądowej. Nie jest aktem prawa lokalnego, co potwierdził Sąd. Ponadto gwarantem przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji są zapisy Konstytucji RP – dodał w liście do Komisji Europejskiej podkarpacki marszałek.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top