Inwestycje

S19 Rzeszów Południe – Babica . Co z realizacją tego odcinka?

s19 rzeszów babica koniec kiedy budowa
fot. GDDKiA (archiwum)

S19 Rzeszów Południe – Babica  – 10 lipca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót – spółkami Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, działającymi jako spółka cywilna Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna.

Od początku trwania umowy prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową.

Trwają również prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. Odcinek ma długość 10,3 km.

Jednym z elementów, jaki powstanie w ramach tego odcinka, będzie tunel T1 o długości ok. 2,2 km.

We wrześniu br. zgodnie z Kamieniem Milowym planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Zakończenie budowy zaplanowano na I połowę 2026 r.

S19 Rzeszów Południe – Babica – przebieg drogi 

Droga ekspresowa S19 na odcinku w. Rzeszów Południe – w. Babica  dł. ok. 10,3 km zlokalizowana będzie w województwie podkarpackim, w powiatach: rzeszowskim (gmina: Boguchwała, miejscowości Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, Mogielnica. Lutoryż), strzyżowskim (gmina: Czudec, miejscowość Babica).

Dodatkowo w zakresie przedmiotowej inwestycji przewidywane jest wykonanie zasilania tunelu z GPZ (w m. Strzyżów, Glinik Charzewski, Żarnowa, Połomia, Wyżne) w związku z czym, zlokalizowana jest na obszarze gmin Niebylec, Czudec i Strzyżów.

Trasa drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica  rozpoczyna się w km 11+400 za węzłem Rzeszów Południe.

Początkowo droga przebiega przez działki rolne, oraz łąki – tereny nie zabudowane. Następnie przecina tereny zabudowane miejscowości Racławówka. Dalej trasa ponownie wkracza na tereny rolne należące do miejscowości Racławówka, Boguchwała i Mogielnica oraz tereny zabudowane miejscowości Mogielnica.

Projektowana droga S19, biegnie w kierunku południowo-zachodnim, omijając od strony północno-zachodniej miejscowość Lutoryż. W rejonie tym  zaplanowano obustronne MOP-y I i MOP II Lutoryż. Dalej droga przebiega przez teren leśny, gzie występuje tunel. Następnie trasa drogi przebiega w sąsiedztwie terenu zabudowanego przecinając drogę wojewódzką nr 988 oraz linię kolejową nr LK106. Po jej przekroczeniu, droga przebiega równolegle do istniejącej DK 19, po jej zachodniej stronie, aż do węzła Babica km około 21+671, gdzie kończy się zakres opracowania.

Do pobrania – Plan orientacyjny

O pozostałych odcinkach S19 budowanych na Podkarpaciu możesz przeczytać TUTAJ

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top